Moelvens finansiella rapporter är tillgängliga både på webben och i PDF. Om du behöver rapporten i tryckt version, vänligen använda formuläret nedan.

Finansielle rapporter (PDF)