För att vi ska kunna leverera hållbara produkter och tjänster av allmänt intresse, måste vi vara en pålitlig partner och skapa klimatsmarta lösningar. Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden.

För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Tar vare på naturresurserna

 • Tar vare på naturresurserna

  Hållbarhet börjar i skogen

  Större andel certifierade skogsägare och utbildningssatsningar för mer skonsam avverkning. Det är två satsningar som Moelven Skog gjort i strävan efter att förstärka Moelvens hållbarhetsarbete - i hela värdekedjan, från planta till panelväggar.

  Läs mer om certifiering och hållbar avverkning här
 • Tar vare på naturresurserna

  Vad används trädet till?

  Moelven lever av att förvalta en förnybar naturresurs, och vi är skyldiga att göra det på bästa möjliga sätt. Genom att använda trädets olika delar till det de passar bäst för och låta restråvaran gå till framställning av bland annat pellets och biobränsle, nyttjar vi skogens resurser maximalt.

  Läs mer om vad trädet används till
 • Tar vare på naturresurserna

  Köper så mycket som möjligt lokalt

  Smarta och större inköp ger ett bättre klimatavtryck. ”I 2020 inrättade vi en inköpsgrupp på Moelven. Det främsta syftet är att samla alla avtal vi redan har och teckna nya koncernavtal på områden som har stor påverkan på lönsamhet och hållbarhet", säger Thomas Hansen, inköpschef för byggsystem.

  Läs mer om koncernavtal här
 • Tar vare på naturresurserna

  95 % av avfallet sorteras

  En av de bästa i Moelven-klassen när det gäller att avfallssortering är Moelven Mjøsbruket AS. ”Nyckeln är att göra det så enkelt som möjligt för medarbetarna”, säger driftchef Petter Fjeld Bjerke.

  Läs mer om avfallssortering här

Klimatsmarta produkter och lösningar

 • Klimatsmarta produkter och lösningar

  Hållbarhet genom värdekedjan

  Hållbarhet är ett av Moelvens kärnvärden, men vad betyder det egentligen för våra leverantörer, anställda och kunder?

  Läs mer om Hållbarhet genom värdekedjan
 • Klimatsmarta produkter och lösningar

  Digitala lösningar ska spara energi

  Varje år har Moelvens produktionsanläggningar i Sverige en energianvändning som motsvarar 22600 medelhushåll. Men vad används energin till?

  Läs mer om hur digitala lösningar kan spara energi
 • Klimatsmarta produkter och tjänster

  Full fart mot en hållbar framtid

  Våren 2020 körde Moelvens första gaslastbil på vägen. Detta var den första biogaslastbil i den svenska skogsindustrin.

  Läs mer om biogaslastbilen här
 • Klimatsmarta produkter och tjänster

  Sågspån från Moelven får nytt liv

  Att stötta nytänk och hitta nya sätt att ta tillvara restprodukter är två saker Moelven gärna bidrar till - The Wood Region är precis ett sådant projekt som gör det möjligt.

  Läs mer om The Wood Region
 • Klimatsmarta produkter och tjänster

  Vad innebär det för mig att produkterna jag köper är certifierade?

  Det betyder att vi kan dokumentera att råvarorna kommer från hållbart skogsbruk, att tillverkningsprocessen överensstämmer med alla branschstandarder och att du kan vara säker på att produkterna håller utlovad kvalitet.

  Läs mer om certifiering

Människan i fokus

 • Människan i fokus

  Vad vi har lärt oss av pandemin

  Coronapandemin ställde stora krav på våra medarbetare våren 2020. Men den har också skapat sammanhållning och nya arbetssätt. Här beskriver några av våra medarbetare sina upplevelser.

  Läs mer om vad vi har lärt oss av pandemin
 • Människan i fokus

  Många vägar till Moelven

  Moelven är beroende av duktiga och engagerade medarbetare för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. I de samhällen där vi verkar samarbetar vi med olika utbildningsinstanser, myndigheter och kompetenshöjande insatser för att locka till oss den arbetskraft vi behöver.

  Läs mer om möjligheterna i Moelven

Lokala värden

 • Lokala värden

  Hållbar limleverantör

  På Akzo Nobels limfabrik i Kristinehamn ligger fokus på hållbara produkter med låga utsläpp. Limmet används i Moelvens tillverkning av plywoodskivor och limträ.

  Läs mer om limleverantör här