I mer än 100 år har Moelven levererats samhällsnyttiga och hållbara produkter och tjänster. I samarbete med våra kunder vill vi ta till vara möjligheterna att driva fram både små och stora innovationer. Vi vill vara en pålitlig aktör som kunder och leverantörer litar på. Med hållbar gran och tall som råmaterial gör vårt breda produkt- och tjänstesortiment oss till en av de ledande aktörerna i branschen.

Vi säljer råmaterial vidare för bearbetning i andra branscher och använder det i våra egna produkter där vi producerar allt du behöver av trävaror för ditt hus, virke till industrin, limträ, byggmoduler, flexibla kontorslösningar, flis och bioenergi.

Moelven har utvecklats från att vara ett bruk i Moelven som producerade oljekokta vagnshjul till att bli en internationell trämekanisk koncern. Här kan du se och läsa om hur det gick till. Läs Moelvens historia här

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

Våra värden

Vi tar ansvar

Vi förvaltar den förnybara resurs som vi lever av med respekt och omtanke. Var och en av oss tar ansvar för att skapa en trygg arbetsplats med omsorg för både människa och miljö. Det är där vi har vårt rotfäste.

Vi levererar

Moelven är genuina och håller det vi lovar. Vi bygger tillit genom att samarbeta och kommunicera med alla runtomrking oss. Det gör att vi står stadigt i så väl storm som solsken.

Vi tar tillvara möjligheterna 

Precis som grenarna på ett träd sträcker vi oss mot de möjligheter som finns runtomkring oss. Vi tänker nytt och anpassar oss till det vi har omkring oss, så att vi kan växa och vara livskraftiga under olika förhållanden.