I mer än 100 år har Moelven levererats samhällsnyttiga och hållbara produkter och tjänster. I samarbete med våra kunder vill vi ta till vara möjligheterna att driva fram både små och stora innovationer. Vi vill vara en pålitlig aktör som kunder och leverantörer litar på. Med hållbar gran och tall som råmaterial gör vårt breda produkt- och tjänstesortiment oss till en av de ledande aktörerna i branschen.

Vi säljer råmaterial vidare för bearbetning i andra branscher och använder det i våra egna produkter där vi producerar allt du behöver av trävaror för ditt hus, virke till industrin, limträ, byggmoduler, flexibla kontorslösningar, flis och bioenergi.

Moelven har utvecklats från att vara ett bruk i Moelven som producerade oljekokta vagnshjul till att bli en internationell trämekanisk koncern. Här kan du se och läsa om hur det gick till. Läs Moelvens historia här

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

Våra värden

Hållbarhet

Moelven har respekt för människa och miljö. Vi baserar vår verksamhet på förnyelsebara resurser och har valt hållbarhet och långsiktighet till vår konkurrensfördel. Vi har en stark vilja att ta ansvar för vår omvärld. 

Pålitlig

Man kan lita på Moelven. Vi levererar i tid och med rätt kvalitet. Vi fokuserar på öppenhet och ärlighet - att kunna medge svagheter och fel är grunden för fråmgang och trovärdighet. 

Ser möjligheterna

Moelven söker lösningar. Koncernen har förmåga och resurser att vara ledande när det gäller produktutveckling och  nytänkande. Vi har alltid varit ett ledande företag och utnyttjar möjligheterna som ges över tid.