Möjligheter med modulbyggnation

Bygga med moduler ger många möjligheter. Att våra volymelement har en rektangulär grundform behöver inte leda till en platt formspråk. Tvärtom! Här finns gott om utrymmen för kreativ och modern arkitektur.

Foto: Hampus Lundgren

Varför bygga med Moelvens byggsystem?

Träbyggnader står för spännande arkitektur, innovationer och nytänkande. Med trä som enda material eller i kombination med andra material finns unika förutsättningar att uppnå vackra, spännande och harmoniska byggnader.

Vi har lång erfarenhet med modulbyggnation, och du som kund får bäst resultat när vi får vara med redan från början på byggprojektet. Man kan utveckla ditt projekt utifrån vår välbeprövade tekniska plattform.

 

Industriellt byggande innebär ett snabbare men ändå mer kontrollerat sätt att bygga på gentemot t.ex. ett traditionellt platsbygge. På våra fabriker tillverkas trämodulerna kvalitetssäkrat på moderniserade produktionslinor där vissa moment är robotiserade för hög effektivitet och precision, medan andra moment utförs handverksmässigt av välutbildad personal, såsom målning och kakelsättning.

 

Med hög färdigställandegrad i fabrik skapar man inte bara en kvalitetssäkrad produkt utan även en så kostnadseffektiv process som möjligt, tack vare centralt inköp, minskat spill och välutbildad personal. I en tillverkningsprocess där allt är färdigprojekterat på detaljnivå innan produktionen startar minimeras också risken för fördyrande omständigheter och tråkiga överraskningar som kan uppstå vid platsbyggnation. För högsta möjliga kostnadseffektivitet färdigställs trämodulerna så långt som möjligt i fabriken, inklusive inredning såsom kök och badrum samt i bästa fall även med fasadmaterial monterat.

Att bygga i trä istället för betong minskar utsläppen till atmosfären tack vare att koldioxiden binds och lagras i träet och därmed stannar i byggnaden. Inget annat byggmaterial som används i större skala har denna förmåga att binda koldioxid. (Analysen tar hänsyn till energianvändningen vid trätillverkningen, transporterna och produktionen av huset). För varje träd som huggs i Skandinavien planteras det två nya träd, som i tillväxtfasen använder mer koldioxid än ett vuxet träd. Ett fyravåningshus i trä medför ett nettoupptag av 150 ton koldioxid, visar forskning från Mittuniversitetet (källa: Svenskt trä).

Som byggherre kan du välja att miljöcertifiera din byggnad och i sin tur premieras av bankerna genom att erbjudas fördelaktigare, så kallad grön finansiering.

Vi på Moelven Byggmodul har stor kompetens både när det gäller energiberäkningar för den planerade byggnaden och vilka verktyg man kan använda för att uppnå de nivåer som krävs för t.ex. Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Silver. Vi har även kommit långt i arbetet för klimatberäkning av våra byggprojekt.

Svanenmärkning betyder att byggnaden uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer. Moelven har en certifiering för Svanenmärkning, vilket betyder att vi är startklara för att hjälpa byggherrar som vill uppföra en Svanenmärkt byggnad.

Andra väljer Sweden Green Building Councils miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav. Bland annat ställs krav på ingående material, lägre energiförbrukning och högre krav på innemiljön.

Prisbelönt arkitektur

Mycket har hänt när det gäller utvecklingen av industriell byggproduktion hus de senare åren. Arkitektur och hållbarhet ligger mer och mer i fokus. Många av Moelven Byggmoduls projekt byggs idag för miljöcertifiering och vi samarbetar med de största arkitektbyråerna.

Flera av Moelvens uppförda projekt har vunnit priser, som t.ex. de vackra träbyggnaderna Cederhusen i Haninge ritade av BAU arkitektbyrå vilka tilldelats Haninge Arkitekturpris 2019, och Skagershuset i Årsta ritad av OWC Arkitekter Björn Ahrenby vilken utsågs till Årets Stockholmsbyggnad 2014.

×

Miljöcertifieringar

Som byggherre kan du välja att miljöcertifera din byggnad. Vi på Moelven Byggmodul har stor kompetens både när det gäller energiberäkningar för den planerade byggnaden och vilka verktyg man kan använda för att uppnå de nivåer som krävs för t.ex. Miljöbyggnad Silver eller Svanenmärkning.

Svanenmärkning

Det ska kännas bra att vistas i byggnader som har uppförts av Moelven Byggmodul AB. Vi arbetar varje dag för att ge dig bra och hållbara utrymmen, med en hälsosam och behaglig inomhusmiljö. För att du ska känna dig trygg med att du får den kvalitet som du och planeten förtjänar, erbjuder vi våra kunder  Svanen-märkta byggnader. Det betyder att vi uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer.

Att ha en Svanen-licens innebär att vi hela tiden strävar efter att lära oss och bli ännu bättre. Det är något vi är stolta över. Fördelarna med att välja en partner som bygger Svanen-märkt är många. Det kan till exempel göra det enklare för dig som kund att få bra lånevillkor hos bankerna. Men det viktigaste är att du kan känna dig säker på att du får en bra och säker plats att vara på, där miljöpåverkan är så låg som möjligt.

Svanenlogga Moelven Byggmodul AB_høyrestilt.jpg

Miljöbyggnad

Många av våra byggprojekt uppförs även utifrån kriterierna i Sweden Green Building Councils miljöcertifieringssystem. Ett system som värderar byggnaden utifrån sexton olika områden, allt från ingående material till energieffektivitet och innemiljö. Uppgifterna granskas av en oberoende tredje part och certifieringen sker enligt en tregradig skala, Guld-, Silver- eller Bronsnivå.

De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader – det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på den som ska vistas i byggnaden. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

Flexibelt för dig som kund

I dag är det möjligt att kombinera olika fasadmaterial på modulerna, till exempel trä, puts, tegel och plåt. Grundstommen är alltid gjord i det förnyelsebara materialet trä. Flexibiliteten går igen även interiört. Du som beställare gör egna val vad gäller färger, material, golv- och väggbeklädning. Inredning och utrustning kan likaså omfattas i projektet. Vårt sätt att skapa goda rum. 

Kontakta oss

Nilsson, Johan
Johan Nilsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 57 30
Augustsson, Tomas
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven ByggModul AB +46 10 122 58 13
Ulander, Hedwig
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Anhammer, Therese
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52