Möjligheter med modulbyggnation

Bygga med moduler ger många möjligheter. Att våra volymelement har en rektangulär grundform behöver inte leda till en platt formspråk. Tvärtom! Här finns gott om utrymmen för kreativ och modern arkitektur.

Foto: Hampus Lundgren

Flexibelt för dig som kund

I dag är det möjligt att kombinera olika fasadmaterial på modulerna, till exempel trä, puts, tegel och plåt. Grundstommen är alltid gjord i det förnyelsebara materialet trä. Flexibiliteten går igen även interiört. Du som beställare gör egna val vad gäller färger, material, golv- och väggbeklädning. Inredning och utrustning kan likaså omfattas i projektet.

Mycket har hänt när det gäller utvecklingen av industriell byggproduktion hus de senare åren. Arkitektur och hållbarhet ligger mer och mer i fokus. Många av Moelven Byggmoduls projekt byggs idag för miljöcertifiering och vi samarbetar med de största arkitektbyråerna

×

Vårt sätt att skapa goda rum

Vännerhem
Spela

Svanenmärkning

Det ska kännas bra att vistas i byggnader som har uppförts av Moelven Byggmodul AB. Vi arbetar varje dag för att ge dig bra och hållbara utrymmen, med en hälsosam och behaglig inomhusmiljö. För att du ska känna dig trygg med att du får den kvalitet som du och planeten förtjänar, erbjuder vi våra kunder  Svanen-märkta byggnader. Det betyder att vi uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer.

Att ha en Svanen-licens innebär att vi hela tiden strävar efter att lära oss och bli ännu bättre. Det är något vi är stolta över. Fördelarna med att välja en partner som bygger Svanen-märkt är många. Det kan till exempel göra det enklare för dig som kund att få bra lånevillkor hos bankerna. Men det viktigaste är att du kan känna dig säker på att du får en bra och säker plats att vara på, där miljöpåverkan är så låg som möjligt.Svanenlogga Moelven Byggmodul AB_høyrestilt.jpg

Kontakta oss

Larsson, Jan
Jan Larsson Hyrmodul/Projekt Moelven ByggModul AB +46 703 44 45 72
Nilsson, Johan
Johan Nilsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 57 30
Augustsson, Tomas
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven ByggModul AB +46 10 122 58 13
Ulander, Hedwig
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Anhammer, Therese
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52