Vill du vara med och skapa skillnad?

Vår närvaro i hela värdekedjan ger oss enunik möjlighet att leverera
klimatsmarta produkter och lösningar. Våra medarbetare får handlingsutrymme och ansvar genom involvering.  

Vi är Moelven - du skapar skillnaden!

Vi har stor bredd både vad gäller roller, arbetsuppgifter och geografisk spridning, så det finns många spännade möjligheter. Se våra lediga tjänster!

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi ska bidra till en klimatmedveten framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

FAQ om att jobba i Moelven

Visste du att  Moelven är ett 120 år gammalt företag? Vi startade med oljekokta vagnshjul 1899. Nu är vi en internationell trämekanisk koncern med cirka 3200 duktiga medarbetare som jobbar med hela värdekedjan - från skog till färdig byggnad.

Moelvenkoncernen omfattar totalt 33 produktionsbolag fördelade på 41 produktionsplatser i Norge och Sverige. Vi har dessutom försäljningsverksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Kina. 

Vi är indelade i tre divisioner; Timmer, Wood och Byggsystem. I tillägg förser Moelven Skog i Sverige och Moelven Virke i Norge våra sågverk med lokalt timmer. För att använda mesta möjliga av trädet producerar vi också pellets och säljer massavirke och flis.

Som medarbetare i Moelven kan du förvänta dig att jobba med hållbara material och med ett tydligt mål att vara ett klimatpositivt bolag.

I Moelven har vi en komplett värdekedje, från skogen till färdig produkt. Detta ger hos ett stort utbud vad gäller olika roller och möjliga karriärvägar, Det ger också medarbetarna många möjligheter för att utvecklas inom koncernen. 

Träbranschen har gått från hantverk till en modern processindustri och Moelven anses nu ligga i framkant när det kommer till digitalisering av industriella produktionsprocesser. Även våra verksamheter inom byggsystem har industrialiserade processer vilket gör det möjligt att producera effektivt och  konkurrenskraftigt. 

Till följd av den snabba utvecklingen av automatisering och digitalisering så behöver vi speciellt dig med kompetens inom automation, makatronik, produktionsoptimering, prduktionsutveckling, maskinteknik, energiteknik, verksamhetsmodellering, systemvetenskap m.m. vi behöver kollegor med både akademisk- och praktisk kompetens.

 

Vi är Moelven - du skapar skillnaden!

Har du lust att bli en av oss? Vi är ständigt på jakt efter nya kollegor.

Vi annononserar våra tjänster på vår hemsida så ta en titt under "lediga tjänster". Aktuella lediga tjänster kan varierar över tid och det kan även snabbt ändra sig vilket utbud vi har så följ oss gärna på sociala medier för att fånga möjigheterna. 

Moelvens viktigaste resurs är våra medarbetare. Folk är en av fyra strategiska huvudinriktningar i vårt strategiska ramverk. I aktivt medarbetarskap ska alla medarbetare tillsammans arbeta med Moelvens styrkor.

Över 100 medarbetare har tillsammans definierat de styrkor som finns i Moelven. Det är de styrkor som ligger till grund för det fortsatta arbetet med Aktivt medarbetarskap. Det aktiva medarbetarskapet handlar om att vi ska:

Ta ansvar
Vi vet vad som förväntas av oss och har tydliga förväntningar på varandra. Vi tar ansvar för att alla kommer hel hem. Att ta ansvar innebär också att vara en god ambassadör för Moelven.

Bidra med engagemang
Vi bidrar till en öppen och ärlig dialog och en respektfull, generös och positiv arbetsmiljö. Vi har tillit och omtanke för varandra.

Utveckla mig själv, mina kollegor och Moelven
Vi ska jobba för att förbättra verksamheten genom att dela erfarenheter och kunskap, vara lösningsorienterade och lära av varandra.

Moelven är en stor internationell koncern och har stor variation i roller, arbetsuppgifter och kompetensområden. Detta ger goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill!

Vi sätter medarbetarna i fokus. Att du kommer Hel hem från jobbet har högsta prioritet i hela koncernen. 

Moelven ska vara en trygg och attraktiv arbetsplats. Vi jobbar speciellt aktivt med säkerhet och har temat överst på agendan i alla möten.  Som medarbetare har du en viktig funktion i HMS-arbetet. 

Möt några av våra HMS-hjältar som har gjort skillnad. 

HMS-hjältar i Moelven