Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022

Årsresultatet för 2022 blev Moelvens nest starkaste någonsin. Koncernen levererade ett rörelseresultat på knappt 1,8 miljarder NOK, jämfört med 3 mrd NOK under det historiskt goda 2021. Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022 hittar du här:

Årsredovisning 2022

Hållbarhetsrapport 2022

Rapporter_teaser_image_2022.png