När du använder vår webbplats eller registrerar dig som mottagare av vårt nyhetsbrev kommer Moelven att behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter som behandlas kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är de uppgifter du ger oss och den andra är de uppgifter vi får när du använder vår webbplats. Av denna anledning hittar du information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör detta och dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Den behandlingsansvariga för de personuppgifter vi behandlar är Moelven Industrier ASA, med följande kontaktinformation:

     Besöksadress: Industrivegen 2, 2390 Moelv
     Postadress: Postboks 134, 2391 Moelv
     E-post: post@moelven.com
     Telefon: +47 62 34 70 00
     Organisationsnummer:  914 348 803 

1. Varför samlar vi in personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kom i kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter för de syften som beskrivs här: 

  1. För att svara på förfrågningar som kommer in till oss. Namn, telefonnummer, e-postadress och eventuella personuppgifter som medföljer förfrågan. Behandlingen av personuppgifterna sker baserat på en intresseavvägning. Vi har bedömt att detta ofta är nödvändigt för oss för att kunna hjälpa dig med vad du undrar.
  2. För rekrytering till nya positioner hos oss. CV, ansökan, intyg och referenser. Behandlingen av personuppgifterna sker baserat på det samtycke som du har gett oss.
  3. För utskick av marknadsföring, nyhetsbrev och information om Moelven Industrier ASA till prenumeranter på nyhetsbrevet, som omfattar namn och e-postadress.
  4. För att få information om användningen av vår webbplats använder vi cookies. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder här. Vi har bedömt att detta är nödvändigt för att vi ska kunna anpassa webbplatsen till våra användare. Vi skyddar dock din integritet genom att endast använda informationen till statistik. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som individ. Vi tar också dagligen bort de personuppgifter som samlas in via webbplatsen.

2. Utlämnande av personuppgifter till andra

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan om det inte finns en rättslig grund för ett sådant utlämnande.

Moelven Industrier ASA använder databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning. I sådana fall har vi ingått avtal för att skydda informationssäkerheten under alla aspekter av behandlingen. 

All behandling av personuppgifter som vi genomför sker inom EU/EES-området, med undantag för utskick av nyhetsbrev som görs med MailChimp som ligger i USA.

3. Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge som det behövs för det syfte för vilket personuppgifterna samlades in.

Detta innebär att personuppgifter som används för marknadsföring till dig raderas om du väljer bort nyhetsbrevet eller återkallar ditt medgivande.

Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig kommer att raderas när avtalet är uppfyllt och alla skyldigheter som följer av avtalsförhållandet har uppfyllts.

4. Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

Du har rätt att begära insikt, rättelse eller radering av alla personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att kräva begränsad behandling, rätt att invända mot behandlingen och rätt att kräva dataportabilitet. För att få veta mer om innehållet i dessa rättigheter, se datainspektionens webbplats: www.datatilsynet.no 

För att kunna utnyttja dina rättigheter måste du kontakta oss.

Vi kommer att be dig att bekräfta din identitet eller lämna ytterligare information innan du får lov att utnyttja dina rättigheter hos oss. Vi gör detta för att se till att det bara är dig vi ger tillgång till dina personuppgifter – och inte någon som låtsas vara du.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande för behandling av personuppgifter hos oss. Det enklaste sättet att göra detta på är genom att kontakta oss. För att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev kan du följa länken som finns längst ned i varje nyhetsbrev.

5. Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här eller att vi på annat sätt bryter mot sekretesslagarna, inklusive personuppgiftslagen eller dataskyddsförordningen (GDPR), kan du klaga hos Datainspektionen. Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på Datainspektionens webbplats: www.datatilsynet.no.

6. Webbplatsens cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker lagrar på din dator. Cookies används för att ge besökarna tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan användas för att spåra din internetanvändning. Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste alla besökare på en webbplats som använder cookies informeras om att webbplatsen använder cookies. De måste också informeras om orsaken till att de används. Denna webbplats använder Google Analytics för att skapa en övergripande bild av hur användarna använder webbplatsen. Informationen om hur användarna använder webbplatsen samlas in på ett anonymt sätt, (aggregeras) och avsikten är att öka webbplatsens användarvänlighet. Besökarna måste också godkänna att cookies används. Godkännandet görs via inställningarna i webbläsaren. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder här.

7. Ändringar

Ändringar i våra tjänster eller ändringar i behandlingen av personuppgifter kan leda till ändringar i den information som anges här. Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att informera dig om dessa ändringar. Annars kommer uppdaterad information alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.