Inom Moelven har vi som övergripande mål att ge folk goda rum. Och ett av våra kärnvärden är att vi nyttjar de möjligheter vi har för att skapa värde. Just dessa grundprinciper är, och har varit, ledande för våra ekonomiska bidrag till bra och viktiga saker utanför koncernens dagliga verksamhet. 

Barn och unga i den lokala miljön

Moelven är en stor koncern, men Moelven är också många mindre enheter. Våra 49 tillverkningsplatser i Norge och Sverige har ofta en betydelsefull roll i sin lokala geografi. I det sammanhanget är det barn och unga som vi önskar ge möjligheter och goda rum för utveckling inom idrott och kultur.

Barns framtidsmöjligheter

I Moelven har vi haft en tradition att ge alla våra anställda en gåva till jul, men från och med 2015 önskar vi göra något annorlunda. Genom att ge en julgåva till Rädda Barnen, kan vi tillsammans bidra och göra något för andra människor. Pengarna går till skolgång och utbildning, vilket är det viktigaste för att ge barn och unga bättre framtidsmöjligheter. 

Läs mer om vårt samarbete med Rädda Barnen

Moelven ger inte sitt stöd till politiska och religiösa organisationer och samfund.

 

Några av våra partners

Redda Barnen
Färjestad BK