Inom Moelven har vi som övergripande mål att ge folk goda rum. Och ett av våra kärnvärden är att vi nyttjar de möjligheter vi har för att skapa värde. Just dessa grundprinciper är, och har varit, ledande för våra ekonomiska bidrag till bra och viktiga saker utanför koncernens dagliga verksamhet. 

Barn och unga i den lokala miljön

Moelven är en stor koncern, men Moelven är också många mindre enheter. Våra 45 tillverkningsplatser i Norge och Sverige har ofta en betydelsefull roll i sin lokala geografi. I det sammanhanget är det barn och unga som vi önskar ge möjligheter och goda rum för utveckling inom idrott och kultur.

Moelven ger inte sitt stöd till politiska och religiösa organisationer och samfund.

Moelven blir ny samarbetspartner till SOS Barnbyar