Limträ, KL-trä och LVL

Limträ, KL-trä och LVL

Moelvens limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

Foto: Sören Håkanlind

Allt om limträ

Allt om limträ

Hållbart byggande med limträ

Kontakta Moelven Töreboda

Order För snabb handläggning av din beställning 010-122 63 00
Transport . 010-122 62 82
Växel För generella frågor 010-122 62 00
;