Sågade trävaror

Sågade trävaror för industri är ett naturligt, förnyelsebart och sunt material. Det är hållbart och lättbearbetat, en kombination som ger oändliga möjligheter för vidareförädling.

Kontakta oss: Försäljning

Hagman, Johan
Johan Hagman Försäljningschef Sverige +46 (0) 101 226 681

Om sågade trävaror för industri

Moelven har 17 sågbruk i Skandinavien, som uteslutande annvänder sig av  hållbart producerad nordisk timmer från skogarna i respektive sågverks närområde. Cirka 50% av totalproduktionen på 2 miljoner m3 är gran (Whitewood/Picea abies) och 50% furu (Redwood/Pinus sylvestris). Alla sågbruk har PEFC eller FSC certifisering.

Våra sågbruk brukar nordiska sorteringsregler för sågade trävaror av gran och furu (US/ US-V/ SF/ V/ VI/ VII med kombination)

Kammar- och kanaltorkning - nedtørking som standard till 18% M.C. Alla våra sågbruk har 'KD56°C i 30 minuter' certifikat för träemballage. Värmebehandlingen garanterar att trävirket har uppnått en kärntemperatur på minimum 56ºC i 30 minuter (KD = Kiln dried).

Längder från 1.8m till 5.4m ( varje 0.3m). Vi använder utvändigt skyddande emballering på alla sågade trävaror som standard.