Sågade trävaror

Sågade trävaror

Sågade trävaror för industri är ett naturligt, förnyelsebart och sunt material. Det är hållbart och lättbearbetat, en kombination som ger oändliga möjligheter för vidareförädling.

Om sågade trävaror för industri

 

  • Råvaror och träslag

Moelven har 15 sågbruk i Skandinavien, som uteslutande annvänder sig av  hållbart producerad nordisk timmer från skogarna i respektive sågverks närområde. Cirka 50% av totalproduktionen på 2 miljoner m3 är gran (Whitewood/Picea abies) och 50% furu (Redwood/Pinus sylvestris). Alla sågbruk har PEFC eller FSC certifisering.

  • Kvalitetssortering av sågade trävaror

Våra sågbruk brukar nordiska sorteringsregler för sågade trävaror av gran och furu (US/ US-V/ SF/ V/ VI/ VII med kombination)

  • Torkningsprocess och fuktighetsgrad

Kammar- och kanaltorkning - nedtørking som standard till 18% M.C. Alla våra sågbruk har 'KD56°C i 30 minuter' certifikat för träemballage. Värmebehandlingen garanterar att trävirket har uppnått en kärntemperatur på minimum 56ºC i 30 minuter (KD = Kiln dried).

  • Längder och emballage

Längder från 1.8m till 5.4m ( varje 0.3m). Vi använder utvändigt skyddande emballering på alla sågade trävaror som standard.

 

Kontakta oss: Försäljning i Sverige

Johan Hagman
Johan Hagman Försäljningschef Sverige Moelven Industrier AB +46 (0) 101 226 681