Vi har 36 produktionsbolag fördelade på 45 produktionsplatser i Norge och Sverige. Vi har dessutom säljkontor i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Polen. Vi har 3500 anställda som varje dag arbetar för att ge dig goda rum.