Moelven Töreboda startades 1919 och är idag världens äldsta limträfabrik. Vi har vår verksamhet på en vacker tomt utmed Göta Kanal mitt i Töreboda. Här bedriver vi avancerad verksamhet i en toppmodern miljö där vi både konstruerar och producerar bärande träkonstruktioner för alla tänkbara ändamål. Det omfattar hallar, träbroar och inte minst vårt innovativa byggsystem trä8 för flervåningshus med trästomme.

 

Därför att vi har fantastiska produkter som inspirerar oss att göra världen lite bättre. Vi bygger en hållbar framtid med trä!

Vi utgår från övertygelsen att allt kan förbättras. Det skapar en förbättringskultur där våra medarbetare, processer och produkter ständigt utvecklas.  Alltid med hållbarhet och kunden i fokus.

Ett ökat byggande med trä och:

Att våra kunder upplever oss pålitliga, kompetenta och hållbara.

Att våra medarbetare upplever sina arbeten meningsfulla och inspirerande.

Att våra ägare upplever oss ambitiösa och attraktiva för långsiktiga investeringar.

Bland våra mest kända projekt återfinns stommen till Stockholms Centralstation.

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

 

Hållbart byggande med limträ