Offentliga byggnader

Stockholms Centralstation

Stockholms Centralstation Foto: Sören Håkanlind

Bland våra mest kända projekt

Kanske Sveriges mest kända byggnad. Denna levererades av dåvarande "AB Fribärande Träkonstruktioner" numera Moelven Töreboda! Vem har inte passerat genom denna byggnad? Den har stått där sedan 1925. Det var dåvarande chefsarkitekten vid Statens Järnvägar, Folke Zetterval som ledde den påkostade ombyggnaden av stationsbyggnaden.

Projekt Fakta

Adress

T-Centralen Stockholm

Arkitekt

Folke Zetterwall

Tillverkning och montering

1925-28

ANVÄNDARE

Jernhusen

Spännvidd

24 m

Längd

119 m

Stockholms Centralstation Foto: Sören Håkanlind

I sydöstra hörnet byggdes den kungliga väntsalen ut, den fungerar fortfarande idag som väntsal för kungafamiljen. Kungliga väntsalen har sin ingång från huvudfasaden mot Vasagatan 1. Entrén skyddas av ett skärmtak utfört i kopparplåt som smyckas av en kunglig krona högst upp. Själva väntsalen består av förstuga, tambur, den kungliga väntsalen samt Drottningens rum. Vänthallen är 119 meter lång och 28 meter bred med ett ellipsformat tak, vilket är 13 meter högt och har 24 meter i spännvidd, taket hålls uppe av limträbågar. Dagsljus släpps in via taklanterniner och fönsterrader längs långsidorna samt genom välvda gavelfönsterpartier mot norr och söder, där det södra fönsterpartiet finns kvar i original.

Vid nästa resa. Stanna upp och ägna gärna en tanke åt limträets beständighet och förmåga att åldras med skönhet. Fantastisk byggnad eller hur!

Bygga hållbara offentliga byggnader i trä

Bygga hållbara offentliga byggnader i trä

Jobbar du med ett projekt som omfattar en offentlig byggnad? Här delar vi ett ansvar att bygga hållbart. Sedan 1919 har vi levererat hundratals offentliga byggnader med förnyelsebart limträ och vi hjälper dig gärna förverkliga ditt projekt.

Läs mer

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

För mer information kontakta någon av våra projektsäljare

Michael Billing
Michael Billing Key account manager Öst Moelven Töreboda AB +46 101226253
Håkan Larsson
Håkan Larsson Key account manager Väst Moelven Töreboda AB +46 101226231
Torbjörn Birgersson
Torbjörn Birgersson Key account manager Norr Moelven Töreboda AB +46 101226217
David Lindahl
David Lindahl Key account manager Sydost Moelven Töreboda AB +46 101226224