Låg miljöpåverkan, låga underhållskostnader, låg vikt och snabbt montage är goda skäl att välja en träbro.

Vi har mångårig erfarenhet av att leverera träbroar till de svenska vägnäten. Våra broar anpassas för alla ändamål inklusive tung vägtrafik. Vi tar hand om hela processen från förfrågan till montage vilket naturligvis även omfattar konstruktion. 

Konstruktionstypen bestäms av spännvidd, lastförutsättningar, applikationsområde och estetiska önskemål. Nedan kan du se exempel på olika typer vi levererat genom åren. 

 

Olika brotyper

Bågbroar klarar stora spännvidder och används för både gång och cykeltrafik samt tung trafik.

Ett broalternativ som är snabbmonterat och som medger mycket vacker estetisk utformning. Lämpligast för spännvidder över 25 m. 
Dimensioneras för upp till 80 års teknisk livslängd.

En bågbro är en bro där de bärande delarna är formade som en båge. Bågbron är en modern utveckling av den klassiska murade valvbron av sten, som roamarna kom på.

Den långa spännvidden beror på att trycket fördelas jämt över bågen och inte så mycket genom böjning. Kraften samlas vid brofästena där man kan använda berggrunden som stöd. Bågbron möjliggör alltså att bron kan få en stor spännvidd så att man slipper betongpelare i mitten.

Bågbro

En balkbro är det vanligaste alternativet för gång- och cykeltrafik, men även till mindre vägbroar.

Våra Balkbroar utformar vi vanligtvis på två olika sätt. Antingen med en träfarbana av syll och slitplank vilken kan dimensioneras för en teknisk livslängd upp till 40 år. Alternativet är en balkbro med massiv platta av LVL. Denna konstruktion kan dimesioneras för upp till 80 års teknisk livslängd.

Normalt kan en balkbro byggas helt klar i fabrik och lyftas på plats i ett enda stycke.Det gör att trafikavstängningar kan begränsas till några få timmar.

Balkbro

En tvärspänd plattbro är en vanlig lösning för både gång- och cykeltrafik men även för tung trafik.

Konstruktionen kan hantera mycket stora laster och medger snabbt montage och god totalekonomi. Dimensioneras för upp till 80 års teknisk livslängd.

Plattbroar består av en massiv, bärande träplatta, som utgör både huvudbärverk óch brobana. Plattan är styv i tvärled och kan därför även fungera som vindförband. Plattan läggs upp på landfästen och eventuella mellanstöd. En fördel med den tvärspända plattan är också att den kan byggas kontinuerlig till den längd som behövs.
Plattbron förses med beläggning vilket gör den lämplig att användas som vägbro. 

Tvärrspänd plattbro

T- och lådbalksbron är snabbmonterad och ekonomisk lösning för lite större spännvidder.

Används huvudsakligen för gång- och cykeltrafik. Dimensioneras för upp till 80 års teknisk livslängd.

Gång- och cykelbroar utförda med en lådbalkskonstruktion klarar stora spännvidder och ger låga underhållskostnader. Genom att montera samman flera stående balkliv och liggande limträbalkar kan lådtvärsnittet byggas upp.

T- och lådbalksbro

Snedstagsbron är en konstruktion som klarar mycket stora spännvidder.

Lämpligast för gång- och cykeltrafik och när spännvidden överstiger 50 m. Dimensioneras för upp till 80 års teknisk livslängd.

Brobaneplattan i en snedstagsbro är upphängd i pyloner eller torn, med kablar eller dagstag. Snedstagsbroar är lämpliga för större spännvidder. Till skillnad mot en hängbro är snedstagsbron mer beroende av styvheten i balkarna under körbanan.

Snedstagsbro

Fackverksbron - ett broalternativ för både gång- och cykeltrafik och tung trafik.

Lämpligast för spännvidder över 17 meter och upp till 30 meter. Dimensioneras för upp till 40 års teknisk livslängd.

Fackverksbroar byggs i limträ i över- eller underram och impregnerade trycksträvor samt dragstag i stål. Farbanan utförs med slitplank på tvärgående syllar eller med tätskikt och asfaltbeläggning.

Fackverksbro

 

 

Gröna träbroar

En studie visar att en träbro bara förorenar hälften så mycket som en ­betongbro under sin livstid. Studien utgår från livscykeln och CO2-fotavtrycket för en betongbro och en träbro på järnvägssträckan Åstorp-Kattarp i Skåne i Sverige.

Ladda när slutrapport

 

Stomtyper och detaljer

Limträts möjligheter till variationer i konstruktionsutförande är en av dess många fördelar.