GoCo House

Foto: Semrén&Månsson

Hybridbyggnation: Limträstomme möter betongbjälklag

Limträstomme från Moelven Töreboda möter betongbjälklag i GoCo House. Hybriden innehåller arbetsplatser med kontor och delvis lab, ytor för coworking, café och restaurang, gemensam konferensanläggning och mobiliteshub. GoCo Health Innovation City är en ny stadsdel med Life Science och hälsa i fokus som växer fram söder om AstraZeneca i Mölndal, GoCo House är områdets signaturbyggnad. Visionen är att skapa ett innovationskluster för hälsa i världsklass - med fokus på samverkan.

PLATS: Mölndal

KVADRATMETER: 21 785kvm

VÅNINGSPLAN: 8

BYGGHERRE: Gothenburg CoValley AB

ARKITEKT: Semrén&Månsson Arkitekter AB

BYGGENTREPRENAD: BRA Bygg

FÄRDIGSTÄLLT: 2023

STOMTYP: Pelare/ balkstomme av limträ

Hybdridbyggnad - Moelven Töreboda AB Foto: Sören Håkanlind

Vad är en hybridbyggnad?

När vi använder benämningen hybridbyggnad menar vi att trä, stål och betong används i kombination. Stommen till GoCo hade traditionellt sett säkerligen byggts i stål och betong men här har arkitekt och byggherre gjort ett miljöval och bytt ut pelare-balk-stommen i stål mot limträstomme.

Att jobba med Moelven var lärorikt, det var ett nytt sätt att tänka på än det vanliga när man bygger med stål och betong.

Jens Lindgren, BRA Bygg

- Både vi och Moelven fick tänka till, släppa det gamla tänket och ändra om vår tillverkning och montage-sätt för att få till en effektiv stomresning. Något som vi trodde skulle vara en enorm utmaning gick förvånansvärt smidigt med hjälpen från Moelven i både projekteringsstadiet och ute i produktionen, säger Jens Lindgren på BRA Bygg.

Limträ har hög hållfasthet i förhållande till egenvikten. I den jämförelsen är det faktiskt lika starkt som stål. Limträ har dessutom högt brandmotstånd och är ett konstruktionsmaterial som ger låg klimatpåverkan.

Foto: Sören Håkanlind

Pelare-balk-stomme i limträ

GoCo är ett bra exempel på att limträ kan användas som stommaterial i strukturer där branschen traditionellt sett ofta använder stål.

Valet av limträ var enkelt då vi på BRA ihop med vår beställare GoCo ville bygga något hållbart ur ett miljöperspektiv, ligga i framkant när det kommer till att bygga klimatsmart och vara med och driva utvecklingen framåt.

Jens Lindgren, BRA Bygg

Foto: Sören Håkanlind

Levererat 1000-tals limträ-projekt

Moelven Töreboda startades 1919 och är idag världens äldsta limträfabrik. Trots sin höga ålder, är detta en fabrik och ett material som kanske är mer aktuellt än någonsin.

Mer om Moelven Töreboda AB

Mål om klimatneutralitet

Göteborg stad har mål om att vara klimatneutrala år 2030 - För Moelven Töreboda är det här projektet betydelsefullt i den bemärkelsen att det utgör ett bra exempel på hur byggnader av det här slaget kan utformas med lägre klimatavtryck jämfört med traditionella byggmaterial.

Det hållbara alternativet

Limträ är ett konstruktionsmaterial framtagen av en förnybar råvara som ger minsta möjliga klimatpåverkan genom hela livscykeln. Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Det är även CE-märkt och all råvara är köpt som PEFC certifierat eller FSC® certifierat. Logo license FSC-C115128.

Foto: Sören Håkanlind

När olika material samverkar på ett klokt sätt är det lättare att uppnå kombinationen av låg materialåtgång, bra dynamiska egenskaper, bra akustik och hög brandsäkerhet.

Allt om limträ

Allt om limträ

Kontakta oss

Torbjörn Birgersson
Torbjörn Birgersson Key account manager Norr Moelven Töreboda AB +46 101226217
Håkan Larsson
Håkan Larsson Key account manager Väst Moelven Töreboda AB +46 101226231
Michael Billing
Michael Billing Key account manager Öst Moelven Töreboda AB +46 101226253
David Lindahl
David Lindahl Key account manager Sydost Moelven Töreboda AB +46 101226224