Arkitektonisk flexibilitet, hög beständighet och låga underhållskostnader gör limträ till förstavalet i badhus.

Vad många inte känner till är att limträ passar särskilt bra i badhus trots att de utgör bland de fuktigaste miljöer man kan tänka sig. Här kommer limträets hygroskopiska egenskaper till sin rätt.

Trä anpassar sig till den omgivande luftfuktigheten utan att rosta!

Det innebär stommar som står emot fukt mycket bra och som åldras med värdighet och kräver minimalt underhåll

 

 

Stomtyper och detaljer

Limträts möjligheter till variationer i konstruktionsutförande är en av dess många fördelar.

 

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.