Högt brandmotstånd och fina akustiska egenskaper gör limträstommar särskilt lämpliga för industribyggnader

Industribyggnader är de mest frekventa byggnader vi levererar. Det kunderna ofta uppskattar materialets höga brandmotstånd som kan påverka både kostnader för ytbehandling samt försäkringspremier positivt. Dessutom har träet gynnsamma efterklangsegenskaper vilket bidrar till att skapa en bättre akustikmiljö. 

Många uppskattar även enkelheten vid installationsarbete och vid efterkompletteringar. Ofta är det bara att "skruva up" saker.

 

 

Stomtyper och detaljer

Limträts möjligheter till variationer i konstruktionsutförande är en av dess många fördelar.

 

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.