Idrott är en naturlig del av en hållbart samhälle. Vi menar att det är lika naturligt att använda hållbara byggmaterial när vi bygger nya idrottshallar.

Hög bärförmåga tillåter stora fria spännvidder och skapar fina möjligheter för idrottshallar. Dessutom har limträ många praktiska fördelar som låga underhållskostnader och fina akustiska egenskaper vilket gör det särskilt lämpligt för större publika byggnader.

Limträts höga brandmotstånd gör det också särskilt lämpligt för idrotthallar. Det kan faktiskt vara en stor konkurensfördel eftersom många byggnader med limträ klarar sig utan brandskyddsmålning. Det sparar sparar både tid och pengar. Hållbart!

  

Stomtyper och detaljer

Limträts möjligheter till variationer i konstruktionsutförande är en av dess många fördelar.

 

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.