LVL-balk

Homogen rektangulär fanerträbalk, främst avsedd för användning på högkant.

 

 

Bärande balk i träkonstruktioner, exempelvis i bjälklag, takbalkar, avväxlingar, bärlinor eller del av takstolar etc.

Typgodkänd fanerträbalk som tillverkas av svarvade faner av nordisk gran. 3 mm tjocka faner limmas samman med ett vattenfast lim under högt tryck och hög temperatur. Alla faneren ligger i samma fiberriktning nämligen i balkens längdriktning.

LVL-blakar finns i standardtvärsnitt från 39 x 200 till 75 x 900 mm.Vid önskemål om kundanpassade balkar exempelvis andra tvärsnitt/längder, bearbetade balkar alternativt större volymer levereras dessa direkt från fabrik. Detta så långt de kan tillverkas och bearbetas i produktionen.Offert på begäran.

Standardprodukten innehåller standardfaner av gran och har oputsad yta. Den utföres med ofärgat lim i ena sidans fanerskarvar och mörkt lim i övrigt.

Vattenfast WBP fenolhartslim.

500 kg/m³

LVL dimensioneras, hanteras och används enligt gällande typgodkännande, projekteringsanvisningar och Boverkets Konstruktionsregler för trä.

Produkterna levereras normalt obehandlade.

LVL-produkterna skall alltid skyddas mot nederbörd med t ex presenning. Skall produkterna lagras mer än en vecka bör de lagras så att luft kan cirkulera fritt under och omkring dem. Detta innebär att eventuell skyddsfilm skall tas bort, åtminstone i paketets undersida. De skall lagras på ströreglar på plant underlag.

Vid önskemål om kundanpassade balkar; exempelvis andra tvärsnitt/längder, bearbetade balkar, alternativt större volymer levereras dessa direkt från vår fabrik. Offert lämnas på begäran.

Effektiv distribution

Fasta turbilar – 1 till 2 gånger i veckan

Med vår unika distributionslösning bidrar vi till enklare hantering och lägre kostnader. Som avtalskund är du garanterad leverans på avtalad dag vid beställning före klockan 12.00, 2 dagar innan. 

 

Kontakta Moelven Töreboda

Order För snabb handläggning av din beställning 010-122 63 00
Transport . 010-122 62 82
Växel För generella frågor 010-122 62 00
Om Moelven Töreboda

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

LVL-balk

Kontakta Moelven Töreboda

Order För snabb handläggning av din beställning 010-122 63 00
Transport . 010-122 62 82
Växel För generella frågor 010-122 62 00
Om Moelven Töreboda

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.