Limträ det hållbara stommaterialet

Stora fördelar när du bygger med limträ

Foto: Thomas Harrysson

Moelven Törebodas limträ kommer från närproducerade råvaror och noga utvalda upptagningsområden. En garanti för högsta kvalitet på en produkt som ligger helt rätt i tiden med branschens och samhällets ökade hållbarhetskrav.

 

När du använder limträ får du:

Precis som andra träprodukter har limträ stora miljöfördelar jämfört med andra konstruktionsmaterial. För att nå upp till kraven för miljöcertifieringar av nya konstruktioner är limträ därför ett självklart val samtidigt som det är ett lönsamt alternativ. Inte minst för att det är en förnybar råvara.

Tack vare den låga egenvikten på limträ innebär det även fördelaktiga transporter och de biprodukter som uppstår under tillverkning används bland annat till uppvärmning.

Moelven Törebodas limträ är CE-märkt och all råvara som köps in är antigen PEFC certifierat eller FSC® certifierat.
Logo license FSC-C115128.

Moelven Töreboda har kontroll på hela värdekedjan – bara det i sig är en trygghet för våra kunder i stora projekt. Eftersom vårt limträ dessutom kommer från en närproducerad råvara kan vi erbjuda en större säkerhet när det kommer till materialförsörjning. Vi är helt enkelt inte beroende av långväga transporter och vi är inte påverkade av globala råvarutillgångar eller svängningar på marknaden.

Genom sitt låga klimatavtryck är stommar av limträ ett bra val för byggherrar och entreprenörer som är måna om miljöcertifieringar till sina konstruktioner. Inte minst med ökade krav i och med EU-taxonomin.

Limträ är starkt, lätt och formbart. Det går fint att bearbeta och är enkelt att montera.

Det har även fördelen att kunna produceras med väldigt små toleranser.

Materialet hyvlas på alla sidor och kan med hjälp av vår CNC-maskin utföra kapoperationer, håltagningar, fasningar och figurfräsningar med extrem noggrannhet. Det skapar oändliga möjligheter för limträets användningsområden.

Här är några vanliga konstruktionslösningar med limträ

Med limträ går det att bygga stora konstruktioner med stora fria spännvidder samtidigt som stormvikten hålls nere. Mycket tack vara hög hållfasthet i förhållande till egenvikt. I många fall förenklar limträ en grundkonstruktion vilket sparar tid och sänker kostnader.

Limträ åldras utan att förlora sina styrkeegenskaper oavsett om det gäller i kemiskt aggressiva miljöer eller i fuktiga inomhusmiljöer. Eftersom träet är "hygroskopiskt" anpassar det sig efter den omgivande luftfuktigheten och är därför ofta underhållsfritt i de flesta inomhusmiljöer.

Utomhus behandlas limträet med olika målningssystem likt en träfasad. Det viktigaste är att undvika att träet är i konstant kontakt med fritt vatten.

Vid brand sker en förkolningsprocess som skapar ett skyddande lager av förbränt trä runt en intakt kärna av friskt trä. Eftersom trä inte förlorar sina hållfasthetsegenskaper vid upphettning betyder det att bränder ofta hinner släckas innan en byggnad rasar.

Naturligtvis är det så att efter tillräckligt lång tid brinner materialet upp, men förloppet är mycket långsamt.

Andra material kräver mer handpåläggning för att uppnå samma brandmotstånd, vilket innebär en kostnadsfördel för limträ.

Det hållbara alternativet

Limträ är ett konstruktionsmaterial framtagen av en förnybar råvara som ger minsta möjliga klimatpåverkan genom hela livscykeln. Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Det är även CE-märkt och all råvara är köpt som PEFC certifierat eller FSC® certifierat. Logo license FSC-C115128.

 

Limträlösningar

 

Nyheter om limträ: 

Kontakta Moelven Töreboda

Order För snabb handläggning av din beställning 010-122 63 00
Transport . 010-122 62 82
Växel För generella frågor 010-122 62 00