Allt om limträ, massivträ och LVL

Limträ det hållbara stommaterialet

Foto: Thomas Harrysson

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

 

De mest centrala argumenten för att bygga med limträ:

Limträ är ett konstruktionsmaterial som ger minsta möjliga klimatpåverkan. På senare år har det genomförts ett flertal studier av oberoende parter som gång på gång visat att byggnader med stomme av trä generellt innebär mindre negativ påverkan på miljön.

Materialets låga egenvikt innebär dessutom fördelaktiga transporter och biprodukterna från vår tillverkning används till uppvärmning. Du kan således känna gott samvete när du bygger med limträ.

Limträ är både starkt. lätt och formbart. Det går fint att bearbeta och det enkelt att montera.

Det har även fördelen att kunna produceras med väldigt små toleranser.

Vi hyvlar materialet på alla sidor och kan med hjälp av vår CNC-maskin utföra kapoperationer, håltagningar, fasningar och figurfräsningar med extrem noggrannhet. Det skapar oändliga möjligheter för limträets användningsområden.

Här är några vanliga konstruktionslösningar med limträ

Limträ har hög hållfasthet i förhållande till egenvikten. I den jämförelsen är det faktikst lika starkt som stål!

Det innebär att man kan skapa stora konstruktioner med stora fria spännvidder samtidigt som stomvikten hålls nere. I många fall förenklar det grundkonstruktionen och sparar både tid och kostnader.

Detta låter kanske lite konstigt men men vid brand sker en förkolningsprocess som skapar ett skyddande lager av förbränt trä runt en intakt kärna av friskt trä.

Naturligtvis är det så att efter tillräckligt lång tid brinner materialet upp men förloppet är mycket långsamt.

Eftersom trä inte förlorar sina hållfasthetsegenskaper vid upphettning betyder det att brandkåren ofta hinner släcka branden innan byggnaden rasar ner.

Andra mateiral kräver mer handpåläggning för att uppnå samma brandmotstånd vilket innebär en kostnadsfördel för limträ.

Limträ har mycket god beständighet vilket betyder att det åldras utan att förlora sina styrkeegenskaper. Detta gäller även i kemiskt aggressiv miljö eller i fuktiga inomhusmiljöer så som badhus och ishallar. Eftersom träet är "hygroskopiskt" anpassar det sig efter den omgivande luftfuktigheten och är ofta underhållsfritt i de flesta inomhusmiljöer.

Utomhus behandlar man limträet med olika målningssystem likt en träfasad. Det viktigaste är att undvika att träet är i konstant kontakt med fritt vatten vilket kan skapa problem. Det löses enklast med konstruktivt träskydd där man helt enkelt konstruerar byggnaderna så att detta undviks.

 

Limträlösningar

 

Det hållbara alternativet

Limträ är ett konstruktionsmaterial som ger minsta möjliga klimatpåverkan.

Nyheter om limträ: 

 

Kontakta Moelven Töreboda

Order För snabb handläggning av din beställning 010-122 63 00
Transport . 010-122 62 82
Växel För generella frågor 010-122 62 00
Om Moelven Töreboda