Det skall vara lätt att bygga med trä! För att hjälpa dig i ditt nästa projekt har vi tagit fram ett antal olika servicetjänster för dimensionering.

Webbaserat dimensioneringsverktyg

Det skall vara lätt att bygga med trä! För att hjälpa dig i ditt nästa projekt har vi utvecklat ett webbaserat dimensioneringsverktyg som är gratis och tillgängligt för alla. Här kan du lösa de mest vanligt förekommande utmaningarna. Om du känner dig obekväm med att själv använda programmet kan du med fördel fråga din närmsta bygghandlare om hjälp. 

 

Avancerad dimensioneringshjälp

Om du är avtalskund, entreprenör, konstruktör eller arkitekt kan du erbjudas avancerad dimensioneringshjälp. Vi ber dig då inkomma med en så tydlig förfrågan som möjligt för ditt ärende varefter vi offererar ett kostnadsförslag för ett konstruktionsuppdrag. Snabbast hjälp får du om du skickar ett mail med följande information om ditt projekt:

 

· Måttsatt ritningsunderlag eller åtminstone en skiss på en plan och sektion är en förutsättning.

· En kort beskrivning av vad du vill att vi skall dimensionera (avväxlingsbalk, golvbjälklag, takbalkar, pelare eller något annat).

· Tak- och bjälklagsmaterial för egenviktsberäkning (tegel, plåt eller spånskiva, parkett, klinker)

· Adressen för ditt projekt så att vi kan beakta rätt snözon i våra beräkningar.

 

Underlaget skickas till: dimensionering.toreboda@moelven.se 

Välkommen med din kontakt!

Konstruktionsavdelningen Moelven Töreboda