Det skall vara lätt att bygga med trä! För att hjälpa dig i ditt nästa projekt har vi tagit fram ett antal olika servicetjänster för dimensionering.

1. Lagerbalksprogrammet – Tillgängligt för alla!

Vi har utvecklat ett webbaserat dimensioneringsprogram för limträ och LVL. Det är gratis och tillgängligt för alla! Om inte känner dig bekväm med att själv använda programmet kan du med fördel fråga din närmsta bygghandlare om hjälp. 

 

2. Personlig konstruktionsrådgivning

Om du är avtalskund, entreprenör, konstruktör eller arkitekt kan du få personlig rådgivning varje dag 09:30-12:00. Du når oss på mail eller telefon. Denna tjänst är mycket populär och hårt belastad. 

Snabbast hjälp får du om du skickar ett mail med följande information om ditt projekt:

· Måttsatt ritningsunderlag eller åtminstone en skiss på en plan och sektion är en förutsättning.

· En kort beskrivning av vad du vill att vi skall dimensionera (avväxlingsbalk, golvbjälklag, takbalkar, pelare eller något annat).

· Tak- och bjälklagsmaterial för egenviktsberäkning (tegel, plåt eller spånskiva, parkett, klinker)

· Adressen för ditt projekt så att vi kan beakta rätt snözon i våra beräkningar.

Underlaget skickas till radgivning.toreboda@moelven.se

Välkommen med din kontakt!