Trä8 är ett limträbaserat pelare- / balksystem för höga trähus. Det innehåller bjälklagskassetter av limträ och LVL. Systemet klarar 8 meters fri spännvidd och passar för hus från 2 våningar och uppåt. Trä8 kan byggas väldigt högt. Det högsta huset vi byggt hittills är Mjöstornet som är 18 våningar högt.

Trä8 utnyttjar materialet effektivt

Det utmärkande med systemet är att pelare- / balkkonceptet medger en luftig och mycket lätt konstruktion som utnyttjar materialet effektivt. Vi har bestämt oss för inte använda mer material än vad som krävs, det tycker vi är hållbart!

 

2009 lanserade Moelven Töreboda AB ett nytt träbaserat byggsystem för flervåningshus.

Syftet med satsningen var att erbjuda ett mer miljövänligt alternativ till traditionella pelare- / balksystem med stålstomme och betongbjälklag. Systemet gavs namnet Trä8.

För att uppfylla föreskrivna brandkrav för det individuella projektet vidtar vi i huvudsak följande åtgärder.

Brandskyddsmålning, inklädning med gips, uppdimensionering av limträelement.

Lätta stommar ställer extra krav på ljudisolering, framförallt beträffande stegljud.

Våra bjälklagskassetter kompletteras därför med både stegljudsisolering, avjämningsmassa samt nedpendlade undertak.

Rätt utfört klarar systemet Ljudklass B för bostäder. 

Varje projekt projekteras individuellt för bästa resultat. Läs mer om vår forskning och utveckling inom området akustik.

Återigen kräver stommens låga vikt lite extra handpåläggning för att uppnå bra prestanda.

Här handlar det om att få husen att stå stadigt när det blåser utan att röra sig på ett sätt som skapar obehag för de boende. Detta hanterar vi genom att addera stabiliserande element av limträ, stål eller betong, beroende på vad som passar det individuella projektet bäst.

Vid särskilt utmanande projekt genomförs dynamiska analyser i projektfasen.

Varje hus projekteras för snabbast möjliga montage. Grundprincipen är att huset reses till sin fulla höjd sektionsvis så att taket kommer på i ett tidigt skede.

En fuktsäkerhetsprojektering genomförs alltid för att minimera exponering för fritt vatten samt säkerställa kort uttorkningstid i montagefasen.

 

 

Stomtyper och detaljer

Limträts möjligheter till variationer i konstruktionsutförande är en av dess många fördelar.