LVL-skivor

Fanerträskiva i storformat, främst avsedd för användning på flatkant.

Bärande eller icke-bärande vägg-, tak- och/eller golvskiva etc

Typgodkänd fanerträskiva som tillverkas av svarvade faner av nordisk gran. 3 mm tjocka faner limmas samman med ett vattenfast lim under högt tryck och hög temperatur. En del av faneren är tvärgående mot huvuddelen/ ytfaneren. 

Tjocklekar 21, 24, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63 och 69 mm.
Bredd maximalt 2500 mm.
Standardlängder mellan 2400 - 13500 mm. (maximalt kan skivor upp till 26 m tillverkas).
LVL-skivor är inte lagervara.

Standardprodukten innehåller standardfaner av gran och har oputsad yta. Den utföres med ofärgat lim i ena sidans fanerskarvar och mörkt lim i övrigt. Produkten kan erhållas med optisk putsad yta, utvalda ytfaner, kalibrerad tjocklek etc.

Vattenfast WBP fenolhartslim.
Volymvikt:500 kg/m³

LVL dimensioneras, hanteras och används enligt gällande typgodkännande, projekteringsanvisningar och Boverkets Konstruktionsregler för trä.
Ytbehandling:Produkterna levereras normalt obehandlade.

LVL-produkterna skall alltid skyddas mot nederbörd med t ex presenning. Skall produkterna lagras mer än en vecka bör de lagras så att luft kan cirkulera fritt under och omkring dem. Detta innebär att eventuell skyddsfilm skall tas bort, åtminstone i paketets undersida. De skall lagras på ströreglar på plant underlag.

Vid önskemål om kundanpassade balkar; exempelvis andra tvärsnitt/längder, bearbetade balkar, alternativt större volymer levereras dessa direkt från vår fabrik. Offert lämnas på begäran.

Effektiv distribution

Fasta turbilar – 1 till 2 gånger i veckan

Med vår unika distributionslösning bidrar vi till enklare hantering och lägre kostnader. Som avtalskund är du garanterad leverans på avtalad dag vid beställning före klockan 12.00, 2 dagar innan. 

 

Kontakta Moelven Töreboda

Order För snabb handläggning av din beställning 010-122 63 00
Transport . 010-122 62 82
Växel För generella frågor 010-122 62 00
Om Moelven Töreboda

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

LVL-skivor

Kontakta Moelven Töreboda

Order För snabb handläggning av din beställning 010-122 63 00
Transport . 010-122 62 82
Växel För generella frågor 010-122 62 00
Om Moelven Töreboda

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.