Flerbostadshus

Byggnation av flerbostadshus i trä med moduler ger dig många fördelar. Flervåningshus tillverkade inomhus innebär kvalitet, flexibilitet och korta leveranstider till bra och kontrollerad ekonomi. Flervåningshus i moduler er hållbart byggande, eftersom vi bygger i förnyelsebara material, där trä är stommen i huset.

Vår tekniska plattform, Moelvens byggsystem, har konceptlösningar i trä som används till flerbostadshus i flera våningar. Investerar du som byggherre i modulbyggda flerbostadshus garanterar vi en ökad kalkylsäkerhet och en mängd fördelar som gynnar produktionen, din ekonomi och resultat.

Läs mer om industriellt byggande här 

 

Industriellt byggande innebär att vi kan planera, producera och montera nästan alla komponenter på plats i våra fabriker. På så sätt är det bara själva montering av huset kvar när vi kommer till byggplatsen. Vi levererar endast det material som behövs på byggarbetsplatsen, detta minimerar antalet transporter vilket skonar miljön.

Träbyggnader står för spännande arkitektur, innovationer och nytänkande. Med trä som enda material eller i kombination med andra material finns unika förutsättningar att uppnåvackra, spännande och harmoniska byggnader.

Vi har lång erfarenhet med modulbyggnation, och du som kund får bäst resultat när vi får vara med redan från början på byggprojektet. Man kan utveckla ditt projekt utifrån vår välbeprövade tekniska plattform.

Som byggherre kan du välja att miljöcertifiera din byggnad. Vi på Moelven Byggmodul har stor kompetens både när det gäller energiberäkningar för den planerade byggnaden och vilka verktyg man kan använda för att uppnå de nivåer som krävs för t.ex. Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Silver. Vi har även kommit långt i arbetet för klimatberäkning av våra byggprojekt.

Svanenmärkning betyder att byggnaden uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer. Moelven har en certifiering för Svanenmärkning, vilket betyder att vi är startklara för att hjälpa byggherrar som vill uppföra en Svanenmärkt byggnad.

Andra väljer Sweden Green Building Councils miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav. Bland annat måste ingående material till energieffektivitet och innemiljö vara mycket bättre.

Svanenlogga Moelven Byggmodul AB.jpg

Svanenlicens 

Svanen-märktning av byggnader betyder att man uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer.

Mer information om svanenmärkning här

 

PDF Dokument

Svanen-licens 3809 1117 (238 kB)

Svanen-dokumentation 3809 1117 (411 kB) 

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Våra miljöcertifierade byggnader efterfrågas i allt högre utsträckning, där materialens miljöpåverkan godkänts, såsom Miljöbyggnad och Svanenmärkning. Vi erbjuder våra kunder klimatberäkningar för Miljöbyggnad Silver och Guld, och kan redan nu ta fram klimatdeklarationer, vilket på sikt kommer att bli lagkrav.

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Flerbostadshus

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Våra miljöcertifierade byggnader efterfrågas i allt högre utsträckning, där materialens miljöpåverkan godkänts, såsom Miljöbyggnad och Svanenmärkning. Vi erbjuder våra kunder klimatberäkningar för Miljöbyggnad Silver och Guld, och kan redan nu ta fram klimatdeklarationer, vilket på sikt kommer att bli lagkrav.

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Foto: Hampus Lundgren

Möjligheter med modulbyggnad

Bygga med moduler ger många möjligheter. Att våra grundmoduler bygger på rektangulära former innebär inte att slutresultatet behöver följa räta vinklar. Här finns gott om utrymmen för improvisation och modern arkitektur.

Läs mer om modulbyggnad