Flerbostadshus

Byggnation av flerbostadshus i trä med moduler ger dig många fördelar. Flervåningshus tillverkade inomhus innebär kvalitet, flexibilitet och korta leveranstider till bra och kontrollerad ekonomi. Flervåningshus i moduler er hållbart byggande, eftersom vi bygger i förnyelsebara material, där trä är stommen i huset.

BYGGSYSTEM MED FLEXIBILITET

Investerar du som byggherre i modulbyggda flerbostadshus garanterar vi en ökad kalkylsäkerhet och en mängd fördelar som gynnar produktionen, din ekonomi och resultat.

Industriellt byggande innebär att vi kan planera, producera och montera nästan alla komponenter redan på fabriken. På så sätt är det bara själva montering av huset och ihopkoppling av systemen, kvar när vi kommer till byggplatsen. Detta är både tids- och kostnadseffektivt också för att mark- och grundarbeten kan pågå parallellt som produktionen i fabrik.

Bonuseffekten med att materialåtgången optimeras är att vi även minskar åtgången av resurser. Dessutom levererar vi endast ut det material som behövs under montaget till byggarbetsplatsen, vilket minimerar antalet transporter. 

Läs mer om hur du spar tid och pengar här 

Träbyggnader står för spännande arkitektur, innovationer och nytänkande. Med trä som enda material eller i kombination med andra material finns unika förutsättningar att uppnå vackra, spännande och harmoniska byggnader.

Läs mer om hur arkitekturen kan utmana och överraska här

Vi har lång erfarenhet av modulbyggnation. Du som kund får bäst resultat när vi får vara med redan tidigt i byggprocessen och vi tillsammans kan planera projektet utifrån vår välbeprövade tekniska plattform. Vi sitter gärna med i planeringen till er arkitekt för att få till en så bra produkt som möjligt, både arkitektoniskt och rationellt för industriell produktion.

 

Som byggherre kan du välja att miljöcertifiera din byggnad. Vi på Moelven Byggmodul har stor kompetens både när det gäller energiberäkningar för den planerade byggnaden och vilka verktyg man kan använda för att uppnå de nivåer som krävs för t.ex. Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Silver. Vi har även kommit långt i arbetet för klimatberäkning av våra byggprojekt.

Svanenmärkning betyder att byggnaden uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer. Moelven har en certifiering för Svanenmärkning, vilket betyder att vi är startklara för att hjälpa byggherrar som vill uppföra en Svanenmärkt byggnad.

Andra väljer Sweden Green Building Councils miljöcertifieringssystem Miljöbyggnad. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav. Bland annat måste ingående material till energieffektivitet och innemiljö vara mycket bättre.

Svanenlogga Moelven Byggmodul AB.jpg

Svanenlicens 

Svanen-märktning av byggnader betyder att man uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer.

Mer information om svanenmärkning här

 

PDF Dokument

Svanen-licens 3809 1117 (238 kB)

Svanen-dokumentation 3809 1117 (411 kB) 

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Hanna Sundberg
Hanna Sundberg Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10-122 58 68
Flerbostadshus

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Hanna Sundberg
Hanna Sundberg Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10-122 58 68