Flerbostadshus

Att våga tänka innanför boxen och bygga flervåningshus i trämodul ger dig många fördelar. Byggnation av flerbostadshus i Moelvens industriella byggsystem medför flexibilitet, kvalitet, korta leveranstider och en välkontrollerad ekonomi. Vi har ett lågt koldioxidavtryck tack vare att stom-materialet är trä och eftersom vår produkt är resursoptimerad använder vi dessutom inte mer av jordens resurser än nödvändigt.

Modulbyggande är en hållbar byggmetod

Användning av ett klimatsmart stommaterial i trä, minimalt byggavfall och kort byggtid är några av de faktorer som gör vår industriella byggmetod gynnsam ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Metoden som tar ansvar och tänker på nästa generation

Modulbyggda bostäder i trä

Träbyggnader står för spännande arkitektur, innovationer och nytänkande. Med vårt flexibla byggsystem för prefabricerade flerfamiljshus finns unika förutsättningar att uppnå vackra, spännande och harmoniska byggnader.

Investerar du som byggherre i modulbyggda flerbostadshus garanterar vi en ökad kalkylsäkerhet och en mängd fördelar som gynnar produktionen, din ekonomi och resultat. 

Ända sen det på 90-talet blev tillåtet att bygga trähus i fler än två våningar har vi på Moelven Byggmodul förfinat vår bostadsprodukt. Idag bygger vi med fördel våra prefabhus i 6-7 våningar och ännu är inte gränsen nådd för vad vi kan bygga på höjden.

Du som kund får bäst resultat när vi redan tidigt i byggprocessen tillsammans kan planera projektet utifrån vår välbeprövade tekniska plattform. För att veta mer kontakta oss eller följ länken nedan.

Som byggherre kan du välja att miljöcertifiera dina modulbyggda hus. Vi på Moelven Byggmodul har stor kompetens både när det gäller energiberäkningar för den planerade byggnaden och vilka verktyg man kan använda för att uppnå de nivåer som krävs för t.ex. Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Silver. Vi har även kommit långt i arbetet med klimatberäkningar  och klimatdeklarationer av våra modulbyggnader.

Svanenlogga Moelven Byggmodul AB.jpg

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Se våra anställda
Flerbostadshus

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Se våra anställda

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig