Fågelporten i Nyköping

Miljömärkta flerfamiljshus med lågt klimatavtryck

Moelven byggmodul AB Fågelporten  Flerbostadshus Foto: Jansin & Hammarling

Hållbarhet och god projektekonomi – det hänger ihop

Ett lågt klimatavtryck och god projektekonomi är vad som genomsyrar kvarteret Fågelporten. Det har vi kunnat uppnå genom effektiva byggprocesser med förnybar råvara – något som ligger till grund för miljöcertifiering som i sin tur möjliggör finansiering genom gröna lån.

Totalt finns det nu 83 ljusa lägenheter en kort cykeltur från centrala Nyköping. Allt skapat av trämoduler från Moelven Byggmodul AB.

Projektfakta

BYGGTID

8 månader

STORLEK

3801 kvm BTA, 2 hus i 5 vån

ARKITEKT

BAU- Byrån för Arkitektur och urbanism

MILJÖMÄRKNING

Svanenmärkt byggnad nr 33349

FASAD

Termofuru

BYGGHERRE/FASTIGHETSÄGARE

Bolite Projektutveckling AB/ Heba Fastigheter AB

Fågelporten Moelven Byggmodul AB Flerbostadshus Foto: Jansin & Hammarling

Ett lägre klimatavtryck

Tack vare en förnybar och till stora delar certifierad råvara samt standardiserade processer med minimalt spill, är våra modulsystem ett bra alternativ ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det visar också den studie som vi låtit Tyréns genomföra.¹ Där har de beräknat koldioxidutsläppen under uppförandet av Fågelporten utifrån Boverkets kriterier för klimatdeklaration.

• 148 kg koldioxidekvivalenter släpptes ut per kvm bruttoarea under tillverkning och montage av detta projekt.¹ Det motsvarar enligt studien knappt hälften jämfört med traditionella byggsätt.²

• Över tid har Fågelporten till och med potential att bli en kolsänka, då den inbundna koldioxiden överstiger utsläppen.¹

Moelven Byggmodul AB Fågelporten Flerbostadshus Foto: Andreas Hylthén

Precision genom materialoptimering

Precis så mycket du behöver, när du behöver det – det är vår utgångspunkt. Genom noggrann projektering säkerställer vi att rätt material finns tillgängligt och att vi inte använder mer resurser än absolut nödvändigt. Eftersom modulerna tillverkas på beställning enligt exakta mått får vi möjlighet att materialoptimera produktionen för att undvika onödigt svinn.

Skulle det bli något material över ser vi till att det på bästa sätt kan återanvändas och återvinnas.

En enklare väg till gröna lån

För att underlätta finansiering av nya byggprojekt har gröna lån blivit en viktig del av dagens fastighetsutveckling. Där finns det tydliga ramar för vad som krävs – till exempel miljöcertifieringar som genom en tredje part verifierar ett projekts klimatpåverkan. Med Moelven Byggmodul får du en partner med lång erfarenhet som kan bidra med värdefull hjälp vid både Miljöbyggnadscertifiering och Svanenmärkning.

Bygg miljömärkt med oss
Moelven Byggmodul AB Fågelporten Foto: Jansin & Hammarling

Ett långvarigt partnerskap

Efter flera år av täta samarbeten har Bolite och Moelven Byggmodul gemensamt hittat ett koncept och arbetssätt som gynnar båda parter. Det var så flerfamiljshusen i Nyköping kunde växa fram på bara åtta månader.

– Vi har lång erfarenhet av att jobba tillsammans med Moelven Byggmodul. Det fungerar smidigt och skapar ömsesidiga fördelar, säger Oscar Engellau, VD på Bolite Bostäder

Fågelporten Moelven Byggmodul AB Flerbostadshus Foto: Andreas Hylthén

Svanencertifierad partner som garant

Som Svanencertifierad partner, med en produkt och produktionskedja som är optimerad för att matcha flera olika miljömärkningar, kunde vi ta stort ansvar i processen med Svanenmärkning av Fågelporten.  

För oss på Bolite är det en självklarhet att miljöcertifiera vår nyproduktion. Det är en del av vårt ansvar som fastighetsutvecklare.

Oscar Engellau VD på Bolite Bostäder

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och har höga krav på:

• Låg energianvändning

• Bra inomhusmaterial

• Giftfria byggmaterial

• Tydlig ursprungsmärkning

• God innemiljö och ljudisolering

• En kvalitetssäkrad byggprocess

 

Fler miljömärkta projekt
Moelven Byggmodul AB Fågelporten Flerbostadshus Foto: Jansin & Hammarling

Miljömedveten fastighetsägare

För Heba som fastighetsägare är det viktigt att både projekt och fastigheter belastar klimatet så lite som möjligt och dessutom att klimatpåverkan redovisas tydligt.

Patrik Emanuelsson VD på Heba Fastighets AB

Moelven Byggmodul AB Fågelporten Flerbostadshus

En trygg projektekonomi

Projektekonomin säkras tack vara en noggrann projektering inför produktionen, samt att arbetet på byggplatsen kan fortgå parallellt med produktionen i fabrik. I och med att modulerna produceras inomhus och med en hög färdigställandegrad, minimeras risken för fuktskador samtidigt som byggtiden på byggplatsen blir effektivare.

Modulsystemet i trä gör det möjligt att tänka stort och nytt innanför boxen. Det är precis vad Sveriges snabbt växande städer behöver.

Högt tempo med bibehållen kvalitet

Genom att bygga med våra trämoduler är det möjligt att hålla ett högt tempo genom ett helt byggprojekt utan att kompromissa med kvalitet. I projektet Fågelporten krävdes åtta veckors produktion, fem veckors montage och ytterligare 6–7 månader till färdigställande.

Modulsystemet som spar tid och pengar
Moelven byggmodul AB Fågelporten Flerbostadshus Foto: Jansin & Hammarling

Arkitektur som sprider ett lugn

Kvarteret Fågelporten i Nyköping är ett område med två yteffektiva flerfamiljshus med en arkitektur som sprider ett lugn. Kvarteret är planerat för att skapa skyddade gårdsmiljöer med gemensamma grönområden. Träfasaderna i termofuru skapar en varm och ombonad känsla och materialvalet går som en grön tråd i entrébalkonger, carports och förrådsbyggnader.

ThermoWood från Moelven Wood

Källor: 1:”Klimatberäkning Moelven”, Jesper Agerborn och Erik Johannes, Tyréns, (2022). 2:”Referensvärden för klimatpåverkan” (Malmqvist, T., Borgström, J.& Erlandsson, M. (2021). Stockholm: KTH

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Oliver Kling
Oliver Kling Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 94

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig