Skolbyggnader är ett av de områden där Moelvens byggsystem med moduler i trä ger de fördelar som är mest uppenbara. Prefabricerade modulhus gör det enkelt att på kort tid få tillgång till nya lokaler. Vårt miljövänliga och kostnadseffektiva alternativ ger kommuner och ägare trygghet i varje projekt.

Checkbox Moelven.png  Hälsosamt med träbyggnation

Checkbox Moelven.png  Kort byggtid och säkra kalkyler

Checkbox Moelven.png  Möjlighet till Miljömärkning

Vi är nöjda med samarbetet med Moelven Byggmodul AB och hur vi gemensamt projekterar fram bra utbildningsmiljöer genom att tänka rätt från början

Ola Klinterhäll Turako AB

Miljövänliga skolmiljöer i trä

Vi har över tiden skapat oss erfarenhet kring de specifika krav som ställs för nybyggnation av skolbyggnader och kan erbjuda beprövade system som vi vet fungerar.

Att bygga med moduler kännetecknas av effektiva plan­lösningar och ett rationellt byggsystem. Men det finns även stor flexibilitet och möjligheter att skapa unika byggnader rent arkitektoniskt om du "vågar tänka innanför boxen".

Fler anledningar att bygga i modul:

Ett förnyelsebart stommaterial i trä kan bidra till att minska klimatpåverkan i byggskedet med 45 % i jämförelse med traditionell byggnation i stål och betong. Adderar du också att byggande med moduler innebär betydligt färre och kortare transporter, kortare byggtid, minimalt med byggavfall och hur mycket koldioxid trämaterialet binder över tid får du ett ännu lägre och bättre klimatavtryck för hela projektet.*

Skolor_1350x760_.jpg

Med Moelven Byggmodul som både totalentreprenör och leverantör kan olika material och byggsystem kombinerats till ett kvalitativt och miljövänligt resultat - mindre än ett år efter produktionsstarten i fabrik.

Lyft_skola1920x1080.jpg

Vi på Moelven Byggmodul har lång erfarenhet av samarbeten kring nyproduktion av bostäder, lokaler och samhällsfastigheter, med både kommuner och privata aktörer.

Du som kund får bäst resultat när vi får vara med redan tidigt i byggprocessen och vi tillsammans kan planera projektet utifrån vår välbeprövade tekniska plattform. Vi sitter gärna med i planeringen och med er arkitekt för att få till en så bra produkt som möjligt, både arkitektoniskt och rationellt för industriell produktion.

 

Kontakta oss för indikationspriser för olika skolbyggnader.

Att bygga en skola i Moelvens Byggmoduls byggsystem innebär förutsägbar ekonomi. Vi lämnar alltid fasta priser på hela byggnationen, med eller utan mark- och grundentreprend enligt kundens önskemål. Vår industriella process innebär att vi projekterar helt klart innan produktionen vilket leder till minimalt med ÄTA-kostnader.

Skolbyggnaderna är klara redan när modulerna anländer till montageplatsen, inklusive fast inredning och vid önskemål även möbler och specialinredning anpassad för skolverksamheten.

Moelven Byggmodul AB vänder sig både till offentlig sektor liksom privata aktörer, de som investerar eget kapital eller förvaltar en fond.

En grön skolmiljö

Skolbyggnader i trämodul skapar vi inte bara naturliga och behagliga inlärningsplatser, utan bidrar också till minimerad miljöpåverkan för våra barns framtid.

Läs mer om miljömärkningar
 • Flexibilitet och effektivitet i sin finaste form

  På endast ett års tid har Moelven Byggmodul färdigställt ännu en miljöcertifierad skolbyggnad med tillhörande idrottshall.

  Till projektet
 • Miljömärkt skola med modern arkitektur

  Engelska skolan i Charlottendal visar att det finns gott om utrymmen för kreativ och modern arkitektur i ett industriellt byggsystem. Här har man skapat en vacker skolbyggnad med estetiska materialval och fokus på miljön.

  Till projektet
 • En grön skolmiljö

  Grundskolan i Sigtuna Stadsängar, uppfördes utifrån kriterierna för Svanenmärkning, vilket passade utmärkt i ett nytt område med hållbarhetsprofil.

  Till projektet
 • Skolprojekt med idrottshall

  Med Moelven Byggmodul som totalentreprenör kan även andra delar med annan kravspecifikation inkluderas, såsom denna idrottshall till skolan i Bro Mälarstrand.

  Till projektet
 • Miljöfördelar med skolor i trä

  Trämaterialet fångar upp och lagrar koldioxid samtidigt som det har en naturlig ljudabsorption. När du bygger och inreder med trä får du dessutom flera hälsofördelar på köpet.

  Läs mer här
 • En lekfull skolmiljö

  "Skolans form och placering är vald för att bäst ta tillvara på tomtens förutsättningar, samtidigt som vi får en naturlig publik entré mot den lugna gågatan och en lugn, trygg och härlig skolgård mot skogen", säger Arkitekt Cage Copher.

  Till projektet

Har du en fråga om skolbyggnation?

Genom att fylla i dina kontaktuppgifter i skemat över samtycker du till att Moelven kan behandla informationen som tillhandahålls enligt vår policy för behandling av personuppgifter. 

Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä

I våra projekt samlas en bred flora av kompetenser, både inom bolaget och hos dem vi arbetar tillsammans med såsom arkitekter, byggherrar och myndighetspersonal. 

Våra säljare och projektutvecklare har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att komma fram till bra lösningar av sina byggprojekt.

Mer om Moelven Byggmodul

Kontakta oss