Barkarby gör plats för smart form och funktion

Modernt och miljömärkt kvarter på rekordtid

Foto: Andreas Hylthén

Ett stort hjärta av trä mitt i betongen

I Barkarby norr om Stockholm har vi i Moelven Byggmodul AB levererat ett helt kvarter i trämodul till den nya staden som växer fram kring den planerade tunnelbanestationen.

Här förenas attraktiva flerbostadshus med funktionellt anpassade fastigheter och viktiga arbetsplatser.

Flerbostadshuset består av två sammanbundna huskroppar om 5 respektive 6 våningar. I de nedersta våningarna finns förskola och LSS och i resterade våningar totalt 199 studentbostäder. Den ribb-beklädda betongsockeln i bottenvåningen i kombination med den naturfärgade Thermofurun skapar tillsammans en gestaltning som verkligen tar för sig i en dynamisk stadsmiljö.

Projektfakta

STORLEK: 9254 kvm

FASAD: Träfasad i Thermofuru, raster av gröna träribbor över sinusbetong 

MILJÖ: Svanenmärkt byggnad nr 27069

ARKITEKT: Reflex 

Träfasad Barkarby Foto: Andreas Hylthén

Bygg en bättre stadsmiljö med trä

Fördelarna med rätt material på rätt plats är många. I vårt projekt i Barkarbystaden ligger fokus på hållbarhet, estetik och funktionalitet. De stora träfasaderna är ett välkommet inslag i den i övrigt betongtäta stadsdelen. Men utöver att det nya kvarteret moderniserar stadsbilden gör husen också ett viktigt jobb för klimatet i stort och miljön för de boende i området. Trämaterialet fångar nämligen upp och lagrar koldioxid samtidigt som det har en naturlig ljudabsorption.

Modulsystemet i trä gör det möjligt att tänka stort och nytt innanför boxen. Det är precis vad Sveriges snabbt växande städer behöver.

Flexibilitet som sticker ut, våga tänka innanför boxen med Moelven Byggmodul AB

Flexibilitet som sticker ut

Stort, smart, snabbt och dessutom Svanen-märkt. I vårt projekt i Barkarbystaden förenas krav i detaljplan, viktiga miljökrav och resursmedvetenhet i en genomtänkt arkitektur som rymmer både attraktiva flerbostadshus och moderna arbetsplatser. I fastighetens markplan finns ett LSS-boende och en förskola med aktivitetsgård. Där har vi i nära samarbete med Järfälla kommun och fastighetsutvecklaren skapat multifunktionella ytor både inomhus och utomhus för att alla miljöer ska användas och upplevas på bästa sätt för alla som vistas i dem.

De boendes privata rum, personalens arbetsmiljö och lokalerna för den pedagogiska verksamheten ska alla hålla samma höga standard och tillgodose viktiga krav på till exempel ytskikt, ventilation och akustik. Den anpassningen är möjlig och nära till hands när du väljer att bygga med moduler. Moelven Byggmodul är rätt partner för utmanande projekt som ställer höga krav på flexibilitet och funktionalitet.

Byggsystemet låter dig utmana och överraska
Våga tänka innanför boxen med Moelven Byggmodul, svanenmärkt kvarter i Barkarbystaden Foto: Andreas Hylthén

Svanen som hållbarhetsgaranti

Effektiv produktion i ett förnyelsebart material är framtidens sätt att bygga. Vill du dessutom bygga i hög miljöklass kan du göra det med Moelven Byggmodul som är en Svanen-certifierad partner i processen. I vårt projekt i Barkarbystaden är alla byggnader som hör till fastigheten miljömärkta. Ett resultat som är möjligt tack vare ett nära samarbete mellan en kunnig leverantör och en ambitiös fastighetsutvecklare.

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och har höga krav på: Låg energianvändning, Bra inomhusmaterial, Giftfria byggmaterial, Tydlig ursprungsmärkning, God innemiljö och ljudisolering, En kvalitetssäkrad byggprocess.

Med Svanen får du ett tydligt bevis på att huset har byggts på rätt sätt, ett kvitto som garanterar ett tydligt och kvalitetssäkrat ansvar i hela  byggprocessledet. Har du också hållbarhet i fokus för din fastighetsutveckling? Då är Moelven Byggmodul en värdefull partner från start till mål.

Byggsystemet låter dig ta ansvar för nästa generation Fler miljömärkta projekt Vår Svanenlicens
Affärsutvecklingschef Hedwig Ulander Barkarby

Barkarby är ett unikt projekt från start till mål. På mindre än två år har vi byggt upp ett hållbart kvarter i trä och skapat både bostäder och arbetsplatser.

Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef, Moelven Byggmodul AB

Foto: Andreas Hylthén

Effektivitet utan genvägar

Med våra trämoduler är det möjligt att kombinera hållbart byggande med högt tempo på ett kvalitetssäkert sätt. Det är för att produktionen i fabriken pågår samtidigt som det övriga arbetet på byggplatsen fortsätter utan avbrott för väntetid. I Barkarbystaden växte ett stort och utmanande kvarter i trä fram på mindre än två år. Tack vare att produktionen av modulerna sker inomhus minimeras risken för fuktskador och när delarna ska sättas samman byggs huset upp på ett sätt som inte påverkar närmiljön lika mycket eller lika länge som en traditionell platsbyggnation. Våra moduler är ett smart byggsystem som ger kortare byggtider och en bättre arbetsmiljö i alla led.

Så låter byggsystemet dig spara tid och pengar
Bakside-entré Barkarby Foto: Andreas Hylthén

Trygghet med totalentreprenad

Träkvarteret i Barkarbystaden, har Moelven Byggmodul utfört som totalentreprenad. Att ha en erfaren och kunnig partner som tar helhetsansvaret är en stor trygghet att förlita sig på i ett omfattande projekt med så många utmanande krav och parallella processer under en intensiv tidsperiod. Tack vare vår breda kompetens kunde fastighetsutvecklaren se ett helt kvarter i trä växa fram på bara 18 månader.

 

Trä gör det enklare att få gröna lån

Hållbarhet blivit en allt viktigare bedömningspunkt för att få finansiering till nya byggprojekt. Genom en miljöcertifiering verifierar en tredje part projektets miljöpåverkan. Med oss får du en erfaren partner som kan ge värdefull hjälp med både Miljöbyggnad och Svanenmärkning.

Bygg miljömärkt med oss
×

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Oliver Kling
Oliver Kling Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 94
Tomas Augustsson
Tomas Augustsson Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig