Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Vi är en stark aktör på en växande marknad och en viktig del av Moelvenkoncernen. Vi utvecklar kontinuerligt våra produktionsanläggningar så att vi har den senaste produktionstekniken.

Vi är 600 anställda fördelat på fyra produktionsanläggningar, samt en entreprenadverksamhet. Våra fabriker producerar cirka 6000 moduler per år. Vårt mål är att marknaden alltid skall tänka och värdera modullösningar från Moelven ByggModul när nya byggprojekt planeras.

 

Verksamheten idag

Våra fyra produktionsenheter är placerade i Kil, Sandsjöfors, Säffle och Torsby. Här utförs all produktion utifrån varje enhets specialkompetens. Vår affärsidè är att vi skall vara Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä, med hög färdigställandegrad från fabrik.

Moelven Koncernen

Moelven Byggmodul AB är ett av 37 bolag i skogsindustrikoncernen Moelven ASA, med huvudkontor i Moelv, Norge. I mer än 100 år har man med utgångspunkt i den nordiska skogsråvaran skapat byggprodukter för människor som vill bygga och bo skandinaviskt. I mitten på förra seklet började man tillverka manskapsbodar och 1965 utvecklades produktionen till att även innefatta bostadhus och andra lokaler.

 

Miljöcertifieringar


Som byggherre kan du välja att miljöcertifera din byggnad. Vi på Moelven Byggmodul har stor kompetens både när det gäller energiberäkningar för den planerade byggnaden och vilka verktyg man kan använda för att uppnå de nivåer som krävs för t.ex. Miljöbyggnad Silver eller Svanenmärkning.