Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Vi är en stark aktör på en växande marknad och utvecklar kontinuerligt våra produktionsanläggningar så att vi har den senaste produktionstekniken.

Modulbyggnation

Med industriell produktion av volymelement i trä bygger vi bl.a. flerbostadshus, skolor, samhällsfastigheter och kontor som är hållbara för människa och natur och kan stå i generationer.

Läs mer om produkterna här

 

Moelven Byggmoduls fyra produktsegment 

Vår ambition är att marknaden alltid skall tänka och värdera modullösningar från Moelven Byggmodul när nya byggprojekt planeras. Gemensamt för våra olika produktgrupper är målsättningen att leverera kvalitativa men konstnadseffektiva modulbyggnader med hög färdigställandegrad från fabrik.

Idag producera totalt vi ca 6000 moduler per år i våra tre olika produktionsanläggningar. Här utförs all produktion utifrån varje enhets specialkompetens, bostäder, samhällsfastigheter, hyrmoduler och bodar. I bolaget ingår även entreprenadverksamhet för färdigställande av byggnaderna på byggplats.blobid0.jpg

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här

Kompetens inom många områden

Våra säljare och projektutvecklare har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att komma fram till bra lösningar av sina byggprojekt. Utifrån enkla specifikationer eller skisser från dig som kund så jobbar vi fram ritningar, kalkyler och anbud med genomarbetade tekniska specifikationer.

I våra projekt samlas en bred flora av kompetenser, både inom företaget och hos dem vi arbetar tillsammans med såsom arkitekter, byggherrar och myndighetspersonal

Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad, Moelven Byggmodul AB

Mötesbild_600x337.jpg

Moelven-koncernen

Moelven Byggmodul AB är en del av skogsindustrikoncernen Moelven ASA, med huvudkontor i Moelv, Norge. I mer än 100 år har man med utgångspunkt i den nordiska skogsråvaran skapat olika typer av byggprodukter. I mitten på förra seklet började man tillverka manskapsbodar och 1965 utvecklades produktionen till att även innefatta bostadhus och andra lokaler.

Företagsinfo Moelven ASA 2022.jpg