Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Vi är en stark aktör på en växande marknad och en viktig del av Moelvenkoncernen. Vi utvecklar kontinuerligt våra produktionsanläggningar så att vi har den senaste produktionstekniken.

Vi är 600 anställda fördelat på fyra produktionsanläggningar, samt en entreprenadverksamhet. Våra fabriker producerar cirka 6000 moduler per år. Vårt mål är att marknaden alltid skall tänka och värdera modullösningar från Moelven ByggModul när nya byggprojekt planeras.

Kommande events

Kommande events

Business Arena Stockholm
När: 08.12.2020 07:30–09.12.2020 17:30
Var: Online
Läs mer

Svanenmärkning

Det ska kännas bra att vistas i byggnader som har uppförts av Moelven Byggmodul AB. Vi arbetar varje dag för att ge dig bra och hållbara utrymmen, med en hälsosam och behaglig inomhusmiljö. För att du ska känna dig trygg med att du får den kvalitet som du och planeten förtjänar, erbjuder vi våra kunder  Svanen-märkta byggnader. Det betyder att vi uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer.

Att ha en Svanen-licens innebär att vi hela tiden strävar efter att lära oss och bli ännu bättre. Det är något vi är stolta över. Fördelarna med att välja en partner som bygger Svanen-märkt är många. Det kan till exempel göra det enklare för dig som kund att få bra lånevillkor hos bankerna. Men det viktigaste är att du kan känna dig säker på att du får en bra och säker plats att vara på, där miljöpåverkan är så låg som möjligt. 

Verksamheten idag

Våra fyra produktionsenheter är placerade i Kil, Sandsjöfors, Säffle och Torsby. Här utförs all produktion utifrån varje enhets specialkompetens. Vår affärsidè är att vi skall vara Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä, med hög färdigställandegrad från fabrik.

Tidslinjen Moelven Byggmodul AB