Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Vi är en stark aktör på en växande marknad och en viktig del av Moelvenkoncernen. Vi utvecklar kontinuerligt våra produktions-anläggningar så att vi har den senaste produktionstekniken.

I mer än ett halvt sekel har vi levererat moduler i trä. Det ska vi fortsätta med.

Verksamheten idag

Vår affärsidè bygger på en kvalitativ men konstnadseffektiv produkt med hög färdigställandegrad från fabrik. Vårt mål är att marknaden alltid skall tänka och värdera modullösningar från Moelven Byggmodul när nya byggprojekt planeras.

Vår ambition är att producera ca 6000 moduler per år i våra olika produktionsanläggningar. Här utförs all produktion utifrån varje enhets specialkompetens. I bolaget ingår även entreprenadverksamhet för färdigställande av byggnaderna på byggplats.  

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Våra miljöcertifierade byggnader efterfrågas i allt högre utsträckning, där materialens miljöpåverkan godkänts, såsom Miljöbyggnad och Svanenmärkning. Vi erbjuder våra kunder klimatberäkningar för Miljöbyggnad Silver och Guld, och kan redan nu ta fram klimatdeklarationer, vilket på sikt kommer att bli lagkrav.

pgLzn1Vg.jpg

Moelven-koncernen

Moelven Byggmodul AB är en del av skogsindustrikoncernen Moelven ASA, med huvudkontor i Moelv, Norge. I mer än 100 år har man med utgångspunkt i den nordiska skogsråvaran skapat byggprodukter för människor som vill bygga och bo skandinaviskt. I mitten på förra seklet började man tillverka manskapsbodar och 1965 utvecklades produktionen till att även innefatta bostadhus och andra lokaler.

Miljöcertifieringar


Som byggherre kan du välja att miljöcertifera din byggnad. Vi på Moelven Byggmodul har stor kompetens både när det gäller energiberäkningar för den planerade byggnaden och vilka verktyg man kan använda för att uppnå de nivåer som krävs för t.ex. Miljöbyggnad Silver eller Svanenmärkning.