Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Vi är en stark aktör på en växande marknad och en viktig del av Moelvenkoncernen. Vi utvecklar kontinuerligt våra produktionsanläggningar så att vi har den senaste produktionstekniken.

Vi är 600 anställda fördelat på fyra produktionsanläggningar, samt en entreprenadverksamhet. Våra fabriker producerar cirka 6000 moduler per år. Vårt mål är att marknaden alltid skall tänka och värdera modullösningar från Moelven ByggModul när nya byggprojekt planeras.

 

Verksamheten idag

Våra fyra produktionsenheter är placerade i Kil, Sandsjöfors, Säffle och Torsby. Här utförs all produktion utifrån varje enhets specialkompetens. Vår affärsidè är att vi skall vara Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä, med hög färdigställandegrad från fabrik.

Tidslinjen Moelven Byggmodul AB

 

 

Svanenlogga Moelven Byggmodul AB.jpg