Vilket avtryck vill du lämna? Med anpassade trämoduler går det att bygga funktionella, attraktiva och hållbara hus på ett både tidseffektivt och ansvarsfullt sätt. Med rätt process bakom produktionen och rätt material i konstruktionen gör vi den annars omöjliga kombinationen kort tid och klimatsmart möjlig att lösa.

Snabb och miljövänlig byggmetod

Användning av ett förnyelsebart stommaterial i trä, optimerad materialåtgång, minimalt byggavfall och kort byggtid är några av de faktorer som gör vår metod bättre än traditionell byggnation i stål och betong. Om du också lägger till hur mycket koldioxid trämaterialet binder över tid får du ett ännu lägre och bättre klimatavtryck*.

 • Ett lägre klimatavtryck

  Tyréns beräknade koldioxidutsläppen under uppförandet av bostadsprojektet Fågelporten.

  Läs mer om studien här
 • Foto: Andreas Hylthén

  Helt kvarter i miljömärkt trämodul

  I fastigheterna norr om Stockholm ryms 205 studentbostäder samt LSS-boende och förskola.

  Fortsätt läsa om Barkarbystaden
 • Foto: Andreas Hylthén

  Svanenmärkta skolor i Sigtuna

  I Sigtuna finns två av de miljömärkta byggnader som vi varit med och utvecklat de senaste åren.

  Fortsätt läsa om projektet
 • Foto: Andreas Hylthén

  Modern arkitektur i hållbart material

  Internationella Engelska skolan i Charlottendal på Värmdö visar flexibiliteten som finns vid modulbyggnation.

  Fortsätt läsa om projektet
 • Förskola med miljö i fokus

  Boängen utanför Knivsta färdigställdes 2021 och är ett av många Svanenmärkta samarbeten vi är stolta över.

  Fortsätt läsa om projektet

Trä gör det enklare att få gröna lån

Hållbarhet blivit en allt viktigare bedömningspunkt för att få finansiering till nya byggprojekt. Genom en miljöcertifiering verifierar en tredje part projektets miljöpåverkan. Med oss får du en erfaren partner som kan ge värdefull hjälp med både Miljöbyggnad och Svanenmärkning.

Man kan nog konstatera att miljöcertifiering kommer vara helt avgörande för att få finansiering överhuvudtaget framöver

Ola Klinterhäll på Turako AB

Få hjälp med miljöcertifiering

Bygg i trä och bygg miljömärkt! När du väljer att miljöcertifiera din byggnad verifierar en oberoende part byggnadens miljöpåverkan, hela vägen från materialval till produktion. Vi har erfarenhet av att arbeta både med Miljöbyggnad silver och guld och har en egen licens för Svanenmärkning som är värdefull som samarbetspartner.

Att vi som byggentreprenör har en Svanen-licens betyder bland annat att vi har en etablerad struktur för dokumentation av innegående produkter, vi har en process för att beräkna och följa de lägre nivåer på tex. energi- och vattenförbrukning och ljudnivåer som en Svanen-märkning kräver.

Med Svanenmärkning får du ett tydligt bevis på att huset har byggts på ett hållbart sätt, ett kvitto som garanterar ett tydligt och kvalitetssäkrat ansvar i hela ledet. För att få certifieringen måste du tillgodose höga krav och många beräkningar gällande allt ifrån byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer. Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och har höga krav på

·       Låg energianvändning

·       Bra inomhusmaterial

·       Giftfria byggmaterial

·       Tydlig ursprungsmärkning   

·       God innemiljö och ljudisolering

·       En kvalitetssäkrad byggprocess

Byggnader som kan Svanenmärkas är bl.a. flerbostadshus, förskolor, skolor och äldreboenden som klassas som bostäder.

PDF Dokument

Svanen-licens 3809 1117 (238 kB)

Svanen-dokumentation 3809 1117 (411 kB) 

Läs mer på Svanens hemsida

Många av våra byggprojekt uppförs även utifrån kriterierna i Sweden Green Building Councils miljöcertifieringssystem. Ett system som värderar byggnaden utifrån sexton olika områden, allt från ingående material till energieffektivitet, solskydd, ventilation och innemiljö. Uppgifterna granskas av en oberoende tredje part och certifieringen sker enligt en tregradig skala, Guld-, Silver- eller Bronsnivå.

Återbruk den mest långsiktiga lösningen

En modulbyggnation är allt annat än kortsiktig eller temporär - tvärtom! Modulerna är som standard byggda för att stå permanent där de byggs upp, men ibland kan man behöva flytta på dem och då är det enkelt. Fjällstugorna på Vintergatan i Sälen byggdes först till OS i Lillehammer 1994, flyttades när spelen var slut till Heden i Göteborg för VM i friidrott 1995 att sedan placeras permanent där de nu står, i Lindvallen.

 • Från OS-byn i Norge till skidort i Sverige

  Eftersom varje modul är självbärande är de enkla att flytta.

  Läs mer här
 • Foto: Kristoffer Andrén

  Tillfälliga vårdlokaler där de behövs

  Modulerna till Centralsjukhuset i Karlstad är framtagna för att kunna återbrukas

  Läs mer här

Precision och materialoptimering

Med noggrann projektering innan produktionen börjar säkerställer vi att rätt material finns tillgängligt och att vi inte använder mer resurser än nödvändigt. Eftersom modulerna tillverkas på beställning enligt exakta mått får vi möjlighet att materialoptimera produktionen för att undvika onödigt svinn. Och om det skulle bli något material över så ser vi till att det på bästa sätt kan återanvändas och återvinnas.

Därför behöver mer byggas i trä

Ett förnyelsebart stommaterial i trä kan bidra till att minska klimatpåverkan i byggskedet med 45 % i jämförelse med traditionell byggnation i stål och betong. Adderar du också att byggande med moduler innebär betydligt färre och kortare transporter, kortare byggtid, minimalt med byggavfall och hur mycket koldioxid trämaterialet binder över tid får du ett ännu lägre och bättre klimatavtryck för hela projektet.*

Krav på träråvaran i miljömärkning

För att ett projekt ska uppnå miljömärkning måste minst 70 % av träråvaran komma från FSC eller PEFC-certifierad skog som brukas på ett hållbart sätt. Det innebär en skonsam avverkning för skydd av mångfalden, återplantering och bevarande av viss andel fröträd och gammelskog.

Med rätt mängd material på rätt plats, skapar vi en byggnad som kan står i minst hundra år

Sofia Eriksson Kvalitet & miljösamordnare hos Moelven Byggmodul AB

 

Flexibel på många sätt

Några av våra beställare har som affärsidé att upprätta tillfälliga byggnader, kopplat till specifika behov och situationer. Det kan vara evakueringar för till exempel skolor, bostäder eller som tillfälliga lokaler under en pågående renovering. Den här lösningen kallas hyrmoduler och byggs med en förstärkt konstruktion som gör dem särskilt anpassade för att lyftas och flyttas ett flertal gånger. En produkt i tiden vad gäller klimatavtryck.

*Källhänvisning:

Branschorganisationen Svenskt trä /svenskttra.se

Malmqvist, T, Erlandsson, M, Francart, N, Kellner, J. (2018). Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus – LCA av fem byggsystem. IVL-Rapport C 344. Stockholm: Sveriges Byggindustrier.

Adolfsson, I., Lindbäck E., Pantze, A. (2021) Klimatpåverkan från industriellt producerade flerbostadshus i trä, Tyréns rapport 308313.