Byggnation av flerbostadshus i Moelvens industriella byggsystem medför flexibilitet, kvalitet, korta leveranstider och en välkontrollerad ekonomi. Vi har ett lågt koldioxidavtryck tack vare att stommaterialet är trä och eftersom vår produkt är resursoptimerad använder vi dessutom inte mer av jordens resurser än nödvändigt.

Checkbox Moelven.png   Kort produktion- och byggtid

Checkbox Moelven.png   Störningsfritt byggande

Checkbox Moelven.png   Förutsägbar projektekonomi

Modulbyggda bostäder i trä

Träbyggnader står för spännande arkitektur, innovationer och nytänkande. Med vårt flexibla byggsystem för prefabricerade flerfamiljshus finns unika förutsättningar att uppnå vackra, spännande och harmoniska byggnader.

Vi på Moelven Byggmodul har lång erfarenhet av samarbeten kring nyproduktion av bostäder, lokaler och samhällsfastigheter, med både kommuner och privata aktörer.

Investerar du som byggherre i modulbyggda flerbostadshus garanterar vi en ökad kalkylsäkerhet och en mängd fördelar som gynnar produktionen, din ekonomi och resultat. 

Tidsvinst (700 × 300 px).png

Ända sen det på 90-talet blev tillåtet att bygga trähus i fler än två våningar har vi på Moelven Byggmodul förfinat vår bostadsprodukt. Idag bygger vi med fördel våra prefabhus i 6-7 våningar och ännu är inte gränsen nådd för vad vi kan bygga på höjden.

Du som kund får bäst resultat när vi redan tidigt i byggprocessen tillsammans kan planera projektet utifrån vår välbeprövade tekniska plattform. För att veta mer kontakta oss eller följ länken nedan.

Som byggherre kan du välja att miljöcertifiera dina modulbyggda hus. Vi på Moelven Byggmodul har stor kompetens både när det gäller energiberäkningar för den planerade byggnaden och vilka verktyg man kan använda för att uppnå de nivåer som krävs för t.ex. Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Silver. Vi har även kommit långt i arbetet med klimatberäkningar  och klimatdeklarationer av våra modulbyggnader.

 • Miljömärkta flerfamiljshus med lågt klimatavtryck

  Hållbarhet och god projektekonomi – det hänger ihop.

  Till projektet
 • Foto: Johan Eldrot

  Flexibel förtätning i Nacka

  De 52 lägenheterna på Ektorpsbacken är ett lysande exempel på hur byggmodul kan vara den smarta och enda lösningen av utmaningar i stadsmiljö.

  Till projektet
 • Ett stort hjärta av trä mitt i betongen

  I Barkarby norr om Stockholm har vi i Moelven Byggmodul AB levererat ett helt kvarter i trämodul till den nya staden som växer fram kring den planerade tunnelbanestationen.

  Till projektet
 • Arkitekturprisvinnande flerbostadshus i trä

  Cederhusen i Haninge är industriellt tillverkat för att säkerställa hög kvalitet, stor flexibilitet och korta leveranstider till en kontrollerad ekonomi.

  Till projektet

Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä

I våra projekt samlas en bred flora av kompetenser, både inom bolaget och hos dem vi arbetar tillsammans med såsom arkitekter, byggherrar och myndighetspersonal. 

Våra säljare och projektutvecklare har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att komma fram till bra lösningar av sina byggprojekt.

Mer om Moelven Byggmodul

Kontakta oss

Modulbyggande är en hållbar byggmetod

Användning av ett klimatsmart stommaterial i trä, minimalt byggavfall och kort byggtid är några av de faktorer som gör vår industriella byggmetod gynnsam ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Metoden som tar ansvar och tänker på nästa generation

Har du en fråga?

Genom att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret ovan samtycker du till att Moelven kan behandla tillhandahållen information utifrån våra rutiner för behandling av personuppgifter.