Med anpassade trämoduler går det att bygga funktionella och attraktiva förskolor på ett både tidseffektivt och ansvarsfullt sätt. Med rätt process bakom produktionen och rätt material i konstruktionen gör vi den annars omöjliga kombinationen kort tid och klimatsmart möjlig att lösa.

Checkbox Moelven.png   Möjlighet till Svanenmärkning

Checkbox Moelven.png   Effektivt med trämodul

Checkbox Moelven.png   Låg risk med pålitlig process

Miljövänliga förskolebyggnader i trä

Vi har över tiden fördjupat oss i de specifika krav som ställs för nybyggnation av skolbyggnader och kan erbjuda beprövade system som vi vet fungerar.

Att bygga med moduler kännetecknas av effektiva plan­lösningar och ett rationellt byggsystem. Men det finns även stor flexibilitet och möjligheter att skapa unika byggnader rent arkitektoniskt om du "vågar tänka innanför boxen".

Hållbarhet(6).jpg Spara tid och pengar - knappen.png Utmanar och överraskar - knappen.png

Ett förnyelsebart stommaterial i trä kan bidra till att minska klimatpåverkan i byggskedet med 45 % i jämförelse med traditionell byggnation i stål och betong. Adderar du också att byggande med moduler innebär betydligt färre och kortare transporter, kortare byggtid, minimalt med byggavfall och hur mycket koldioxid trämaterialet binder över tid får du ett ännu lägre och bättre klimatavtryck för hela projektet.*

Med Moelven Byggmodul som både totalentreprenör och leverantör kan olika material och byggsystem kombinerats till ett fantastiskt och miljövänligt resultat - mindre än ett år efter produktionsstarten i fabrik.Lyft_skola1920x1080.jpg

Vi på Moelven Byggmodul har lång erfarenhet av samarbeten kring nyproduktion av bostäder, lokaler och samhällsfastigheter, med både kommuner och privata aktörer.

Du som kund får bäst resultat när vi får vara med redan tidigt i byggprocessen och vi tillsammans kan planera projektet utifrån vår välbeprövade tekniska plattform. Vi sitter gärna med i planeringen och med er arkitekt för att få till en så bra produkt som möjligt, både arkitektoniskt och rationellt för industriell produktion.

Kontakta oss för indikationspriser för olika skolbyggnader.

Att bygga en förskola i Moelvens Byggmoduls byggsystem innebär förutsägbar ekonomi. Vi lämnar alltid fasta priser på hela byggnationen, med eller utan mark- och grundentreprend enl. kundens önskemål. Vår industriella process innebär att vi projekterar helt klart innan produktionen vilket leder till minimalt med ÄTA-kostnader.

Skolbyggnaderna är klara redan när modulerna anländer till montageplatsen, inklusive fast inredning och vid önskemål även möbler och specialinredning anpassad för skolverksamheten.

Moelven Byggmodul AB vänder sig både till offentlig sektor liksom privata aktörer, de som investerar eget kapital eller förvaltar en fond.

En grön skolmiljö

Skolbyggnader i trämodul skapar vi inte bara naturliga och behagliga inlärningsplatser, utan bidrar också till minimerad miljöpåverkan för våra barns framtid.

Läs mer om miljömärkningar

Har du en fråga om skolbyggnation?

Genom att fylla i dina kontaktuppgifter i skemat över samtycker du till att Moelven kan behandla informationen som tillhandahålls enligt vår policy för behandling av personuppgifter. 

Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä

I våra projekt samlas en bred flora av kompetenser, både inom bolaget och hos dem vi arbetar tillsammans med såsom arkitekter, byggherrar och myndighetspersonal. 

Våra säljare och projektutvecklare har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att komma fram till bra lösningar av sina byggprojekt.

Mer om Moelven Byggmodul

Kontakta oss