Med vårt industriella modulsystem kan du bygga stort på kortare tid och litet på ett smartare sätt utan att kompromissa med estetik eller funktionalitet. En smidig och automatiserad process från produktion och montering till färdigställande ger ett mer kontrollerat och resursmedvetet sätt att bygga i jämförelse mot traditionell platsbyggnation.

Effektivitet i alla steg

Tillsammans med beställarens arkitekt bryter vi ner planlösningen i lämpliga volymelement för en snabb och kvalitetssäker tillverkning på någon av våra fyra tillverkningsenheter. Där tillverkas trämodulerna i en väderskyddad miljö på moderniserade produktionslinor. Samtidigt som modulerna får rätt form och storlek i fabriken i en miljö som minimerar risken för fuktskador kan det övriga arbetet på byggplatsen fortsätta utan onödiga stopp och dyr väntetid.

Följ med in i fabriken

Precision och kvalitet

I tillverkningen är vissa moment är robotiserade för att garantera hög effektivitet och precision medan andra moment kräver traditionellt hantverk, såsom målning och kakelsättning. Som en bonus arbetar personalen i en bättre arbetsmiljö där det är säkert, varmt, ljust och rent.

Spara tid och pengar

De måttanpassade modulerna transporteras ut till byggplatsen och lyfts på plats med millimeterspassning på bara några veckors tid. I nästa steg kopplas alla installationer ihop och sista handen läggs på tak och fasad.

Modulerna monteras på byggplatsen

Trä gör det enklare att få gröna lån

Hållbarhet blivit en allt viktigare bedömningspunkt för att få finansiering till nya byggprojekt. Genom en miljöcertifiering verifierar en tredje part projektets miljöpåverkan. Med oss får du en erfaren partner som kan ge värdefull hjälp med både Miljöbyggnad och Svanenmärkning.

Bygg miljömärkt med oss
 • Foto: Andreas Hylthén

  Smart arkitektur för många bostäder

  Norr om Stockholm har ett nytt område med modulhus utvecklats för förstagångsköpare. Moelven Byggmodul har levererat hela 177 yteffektiva lägenheter och radhus.

  Fortsätt läsa om husen i Hägerneholm
 • Haninge fick 76 nya lägenheter på fem månader

  Från produktion till nyckeln i låset på så kort tid är bara möjligt med industriella moduler i trä.

  Fortsätt läsa om prisbelönade Cederhusen

Mer trygghet med totalentreprenad

Med lång erfarenhet och bred kompetens tar vi gärna helhetsansvaret för entreprenaden. Vi är med från start och förstudie tillsammans med beställare och arkitekt och överser sedan allt arbete med projektering, tillverkning, montage, färdigställande och besiktningar. Om beställarens önskar kan vi också ta oss an mark- och grundarbeten.

I totalansvaret ingår också administration, utförande och dokumentation av alla tester och provtagningar som krävs för ett samlat underlag för myndighetsgranskningar, bygglovsärendet och eventuella miljöcertifieringar.

Samma brandkrav oberoende val av byggsystem

Moelven har lång erfarenhet av att uppföra flervånings- och flerbostadshus med trästomme, och har därför även lång erfarenhet av att uppfylla de myndighetskrav som ställs, dels i EKS beträffande bärförmåga vid brand, och dels i BBR, beträffande övriga brandkrav såsom t ex avskiljande förmåga. Ur ett myndighetsperspektiv görs ingen skillnad i kravnivå beroende på val av stommaterial, utan de krav som ställs är oberoende av om man bygger i t ex trä eller betong.

Byggnaden är dimensionerad för att ha en avskiljande och bärande förmåga under ett visst antal minuter av ett brandförlopp. Vår trästomme hanterar brand enligt de tidskrav som finns för de olika höga byggnaderna, med hjälp av tex brandimpregnering (fasader) och inklädnad i brandhärdiga material. De byggnadsdelar vi valt att använda i vårt byggsystem är i de flesta fall valda utifrån vedertagna, och verifierade, byggmetoder, men i de fall sådana inte funnits att tillgå har vi utfört egna brandprovningar hos verifierande provningsorgan såsom t ex Rise i Borås. I projekteringsarbetet tar vi fram brandbeskrivningar och skisser, via samarbete med brandkonsult. Dessa implementeras i våra projekterade underlag och följs upp genom egenkontrollplaner för alla led under genomförandefasen.

Tack vare att merparten av tillverkningen sker inomhus så blir problemen med fuktskador i samband med byggandet minimerat. Moelven har också ett väl beprövat kvalitetssystem för att undvika fuktproblem i samband med montage av moduler på byggplatsen.

Utifrån erhållen bullerutredning för den specifika byggplatsen gör vi på Moelven Byggmodul en utredning av vilka ingående byggmaterial i konstruktion och fönster som krävs för att uppfylla myndighetskraven för ljudnivåer inomhus. I de fall där byggherren så önskar hjälper vi även till att uppfylla högre ljudkrav, för att till exempel nå nivåer för Svanenmärkning.