För vissa byggnader fungerar det inte med standardlösningar. Tack vare vårt flexibla byggsystem kan vi möta högre krav som ställs på till exempel fängelser, polisstationer, brandstationer eller militära byggnader.

Checkbox Moelven.png   Kort produktion- och byggtid

Checkbox Moelven.png   Störningsfritt byggande

Checkbox Moelven.png   Förutsägbar projektekonomi

 

Anläggningar i trämodul

Genom åren har vi på Moelven Byggmodul byggt ett flertal komplexa projekt med förhöjd säkerhetsklass som krävs på till exempel ett fängelse eller en anstalt för öppenvård. Varje projekt är unikt, men med vår breda erfarenhet inom området svarar vi upp för de krav som finns i det specifika fallet.

Fler anledningar att bygga i modul:

Ett förnyelsebart stommaterial i trä kan bidra till att minska klimatpåverkan i byggskedet med 45 % i jämförelse med traditionell byggnation i stål och betong. Adderar du också att byggande med moduler innebär betydligt färre och kortare transporter, kortare byggtid, minimalt med byggavfall och hur mycket koldioxid trämaterialet binder över tid får du ett ännu lägre och bättre klimatavtryck för hela projektet.*

Med Moelven Byggmodul som både totalentreprenör och leverantör kan olika material och byggsystem kombinerats till ett kvalitativt och miljövänligt resultat - mindre än ett år efter produktionsstarten i fabrik.

Lyft_skola1920x1080.jpg

Vi på Moelven Byggmodul har lång erfarenhet av samarbeten kring nyproduktion av bostäder, lokaler och samhällsfastigheter, med både kommuner och privata aktörer.

Du som kund får bäst resultat när vi får vara med redan tidigt i byggprocessen och vi tillsammans kan planera projektet utifrån vår välbeprövade tekniska plattform. Vi sitter gärna med i planeringen och med er arkitekt för att få till en så bra produkt som möjligt, både arkitektoniskt och rationellt för industriell produktion.

blobid0.png

Kontakta oss för indikationspriser för olika byggnader.

Att bygga med Moelvens Byggmoduls byggsystem innebär förutsägbar ekonomi. Vi lämnar alltid fasta priser på hela byggnationen, med eller utan mark- och grundentreprend enl. kundens önskemål. Vår industriella process innebär att vi projekterar helt klart innan produktionen vilket leder till minimalt med ÄTA-kostnader.

Byggnaderna är klara redan när modulerna anländer till montageplatsen, inklusive fast inredning och vid önskemål även möbler och specialinredning anpassad för verksamheten.

Moelven Byggmodul AB vänder sig både till offentlig sektor liksom privata aktörer, de som investerar eget kapital eller förvaltar en fond.

Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä

I våra projekt samlas en bred flora av kompetenser, både inom bolaget och hos dem vi arbetar tillsammans med såsom arkitekter, byggherrar och myndighetspersonal. 

Våra säljare och projektutvecklare har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att komma fram till bra lösningar av sina byggprojekt.

Mer om Moelven Byggmodul

Kontakta oss

Har du en fråga?

Genom att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret ovan samtycker du till att Moelven kan behandla tillhandahållen information utifrån våra rutiner för behandling av personuppgifter.