Skolor och förskolor

Skolor och förskolor är ett av de områden där Moelvens byggsystem med moduler i trä ger de fördelar som är mest uppenbara. Prefabricerade modulhus gör det enkelt att på kort tid få tillgång till nya lokaler. En modulbyggnad kan också alltid flyttas, vilket är en stor fördel om elevunderlaget ändras. Det är miljövänligt, ekonomiskt och tryggt för kommun eller ägare.

Då merparten av byggnationen sker i fabrik innebär detta att den befintliga skolverksamheten störs minimalt. Skolgården slipper, för längre tid än nödvändigt, förvandlas till en byggarbetsplats. Korta byggtider gör också att risken för att olyckor och tillbud kan reduceras.

En modullösning från oss innebär förutsägbar ekonomi. Vi lämnar alltid fasta priser på hela byggnationen. Du som kund slipper oron för spruckna kalkyler och kan känna trygghet kring ekonomin.

Våra moduler kommer färdiga målade, tapetserade och med golvmattor lägda. Skolor och förskolor är klara redan ner modulerna anländer till montageplatsen. Detsamma gäller montering av tvättställ, toaletter och köksinredning. Installationer med el, vatten och ventilation är klart.

Vid önskemål levereras även möbler, samt specialinredning som skoltavlor, AV-utrustning och liknande.

 

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet är vägledande i våra projekt. Stommen är alltid i det förnyelsebara byg­gnadsmaterialet trä medan fasadmaterialet kan anpassas efter dina önskemål.

Tack vare det in­dustriella byggsyste­met är modulerna färdig­ställda från fabrik. Sedan transporteras modulerna och lyfts på plats. Därmed minimeras transporter och störningar i den omkringliggande miljön under uppförande.

Bygga med moduler kännetecknas av effektiva plan­lösningar, en hållbar arkitektur samt ett rationellt byggsystem.

Svanenlogga Moelven Byggmodul AB.jpg

Svanenlicens 

Svanen-märktning av byggnader betyder att man uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer.

Mer information om svanenmärkning här

 

PDF Dokument

Svanen-licens 3809 1117 (238 kB)

Svanen-dokumentation 3809 1117 (411 kB) 

Visste du att... Moelven Byggmodul AB är på topp 5 bland Modul-leverantörer av Skolor och Förskolor i Sverige? "Den samlade erfarenheten hos Moelven ByggModul Ab ´s organisation är väl sammansatt med lång och god erfarenhet av liknande projekt." - Akademiska Hus

Kontakta oss

Tomas Augustsson
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här
Skolor och förskolor

Kontakta oss

Tomas Augustsson
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här