Skolor och förskolor

Skolor och förskolor är ett av de områden där Moelvens byggsystem med moduler i trä ger de fördelar som är mest uppenbara. Prefabricerade modulhus gör det enkelt att på kort tid få tillgång till nya lokaler. En modulbyggnad kan också alltid flyttas, vilket är en stor fördel om elevunderlaget ändras. Det är miljövänligt, ekonomiskt och tryggt för kommun eller ägare.

Miljövänliga skolmiljöer i trä

Vi har över tiden skapat oss erfarenhet kring de specifika krav som ställs för nybyggnation av skolbyggnader och kan erbjuda beprövade system som vi vet fungerar.

Att bygga med moduler kännetecknas av effektiva plan­lösningar och ett rationellt byggsystem. Men det finns även stor flexibilitet och möjligheter att skapa unika byggnader rent arkitektoniskt om du "vågar tänka innanför boxen".

Spara tid och pengar - knappen.png Utmanar och överraskar - knappen.png tar ansvar och tänker på nästa generation.png

Ett förnyelsebart stommaterial i trä kan bidra till att minska klimatpåverkan i byggskedet med 45 % i jämförelse med traditionell byggnation i stål och betong. Adderar du också att byggande med moduler innebär betydligt färre och kortare transporter, kortare byggtid, minimalt med byggavfall och hur mycket koldioxid trämaterialet binder över tid får du ett ännu lägre och bättre klimatavtryck för hela projektet.*

Skolor_1350x760_.jpg

Med Moelven Byggmodul som både totalentreprenör och leverantör kan olika material och byggsystem kombinerats till ett kvalitativt och miljövänligt resultat - mindre än ett år efter produktionsstarten i fabrik.

Lyft_skola1920x1080.jpg

Vi på Moelven Byggmodul har lång erfarenhet av samarbeten kring nyproduktion av samhällsfastigheter, med både kommuner och privata aktörer.

Du som kund får bäst resultat när vi får vara med redan tidigt i byggprocessen och vi tillsammans kan planera projektet utifrån vår välbeprövade tekniska plattform. Vi sitter gärna med i planeringen och med er arkitekt för att få till en så bra produkt som möjligt, både arkitektoniskt och rationellt för industriell produktion.

Kontakta oss för indikationspriser för olika skolbyggnader.

Att bygga en skola i Moelvens Byggmoduls byggsystem innebär förutsägbar ekonomi. Vi lämnar alltid fasta priser på hela byggnationen, med eller utan mark- och grundentreprend enl. kundens önskemål. Vår industriella process innebär att vi projekterar helt klart innan produktionen vilket leder till minimalt med ÄTA-kostnader.

Skolbyggnaderna är klara redan när modulerna anländer till montageplatsen, inklusive fast inredning och vid önskemål även möbler och specialinredning anpassad för skolverksamheten.

Moelven Byggmodul AB vänder sig både till offentlig sektor liksom privata aktörer, de som investerar eget kapital eller förvaltar en fond.

Svanenlogga Moelven Byggmodul AB.jpg

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder miljömärkta byggnader, så som Svanen och att branschen fortsätter utvecklas i den här riktningen

Sofia Eriksson Kvalitet & miljösamordnare hos Moelven Byggmodul AB

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här
Skolor och förskolor

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här

Kontakta oss

Tomas Augustsson
Tomas Augustsson Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13