Skolor och förskolor

Skolor och förskolor är ett av de områden där Moelvens byggsystem med moduler i trä ger de fördelar som är mest uppenbara. Prefabricerade modulhus gör det enkelt att på kort tid få tillgång till nya lokaler. En modulbyggnad kan också alltid flyttas, vilket är en stor fördel om elevunderlaget ändras. Det är miljövänligt, ekonomiskt och tryggt för kommun eller ägare.

Bygga ny skolbyggnad i trä

Vi på Moelven Byggmodul har lång erfarenhet av samarbeten kring nyproduktion av samhällsfastigheter, med både kommuner och privata aktörer.

Du som kund får bäst resultat när vi får vara med redan tidigt i byggprocessen och vi tillsammans kan planera projektet utifrån vår välbeprövade tekniska plattform. Vi sitter gärna med i planeringen och med er arkitekt för att få till en så bra produkt som möjligt, både arkitektoniskt och rationellt för industriell produktion.

Att bygga en skola i Moelvens Byggmoduls byggsystem innebär förutsägbar ekonomi. Vi lämnar alltid fasta priser på hela byggnationen, med eller utan mark- och grundentreprend enl. kundens önskemål. Vår industriella process innebär att vi projekterar helt klart innan produktionen vilket leder till minimalt med ÄTA-kostnader.

Skolbyggnaderna är klara redan när modulerna anländer till montageplatsen, inklusive fast inredning och vid önskemål även möbler och specialinredning anpassad för skolverksamheten.

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet är vägledande i våra projekt. Stommen är alltid i det förnyelsebara byg­gnadsmaterialet trä medan fasadmaterialet kan anpassas efter dina önskemål och vi på Moelven Byggmodul AB har lång erfarenhet av olika miljöcertifieringar av byggnader.

Vi i Moelven Byggmodul AB är Svanencerfierade och vana att bygga miljömärkt är vi en pålitlig partner att anlita för uppdraget. De senaste två åren har vi levererat 11 miljömärkta skol- och förskoleprojekt, varav sju svanenmärkta och fyra med miljöbyggnad silver. 

Vi har över tiden fördjupat oss i de specifika krav som ställs för nybyggnation av skolbyggnader och kan erbjuda beprövade system som vi vet fungerar.

Att bygga med moduler kännetecknas av effektiva plan­lösningar och ett rationellt byggsystem. Men det finns även stor flexibilitet och möjligheter att skapa unika byggnader rent arkitektoniskt om du "vågar tänka innanför boxen".

Svanenlogga Moelven Byggmodul AB.jpg

Svanenlicens 

Svanen-märktning av byggnader betyder att man uppfyller höga miljö- och hälsokrav på allt från byggprodukter, material och kemiska produkter till energiförbrukning och ljudnivåer.

Mer information om svanenmärkning här

 

PDF Dokument

Svanen-licens 3809 1117 (238 kB)

Svanen-dokumentation 3809 1117 (411 kB) 

Visste du att... Moelven Byggmodul AB är på topp 5 bland Modul-leverantörer av Skolor och Förskolor i Sverige? "Den samlade erfarenheten hos Moelven ByggModul Ab ´s organisation är väl sammansatt med lång och god erfarenhet av liknande projekt." - Akademiska Hus

Kontakta oss

Tomas Augustsson
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här
Skolor och förskolor

Kontakta oss

Tomas Augustsson
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här