Idag stod det klart att det tävlingsbidrag som Preservia och Kaminsky arkitektur har arbetat fram tillsammans med Moelven Byggmodul AB vinner Markanvisningstävlingen om kvarteret Ankan i Inre Hamnen i Norrköping

I tävlingsbidraget framhävs att man genom att använda sig av industriframställda volymelement kan vi optimera materialåtgången och minimera byggavfall och spill. ”Genom att flytta majoriteten av bygget till fabrik kan vi få en mer klimatsmart byggproduktion”.

Vi är väldigt nöjda med det samarbete vi haft med Moelven Byggmodul AB som totalentreprenör för bostadsprojektet Pilspetsen i Trelleborg och vi vill därför ta med samma projektteam till projektet i Norrköping.

Topias Riuttamäki VD på Preservia Holding AB

Bidraget, kallat ”Ramverk” har en hög ambitionsnivå när det kommer till koldioxidutsläpp och cirkulära processer och svarar upp på de högt ställda kraven som kommunen ställer för denna markanvisning.

”Efter avslutad bedömning har juryn kommit fram till att Ramverk är det förslag som mest övertygande förenar arkitektonisk kvalitet och de högt ställda målen i tävlingen”, står det i Juryutlåtandet.

När det gäller det specifika kravet på att klara 40% lägre CO2-utsläpp av referensvärdet för flerbostadshus möter bidraget kravet med god marginal tack vare att använda trä som huvudsakligt konstruktionsmaterial i klimatberäkningen som Kaminsky arkitektur lämnat in med tävlingsbidraget visar att koldioxidutsläpp vid produktion beräknas landa på 144 kg CO2-ekvivalenter. Dvs. mindre än hälften av genomsnittliga flerbostadshus med traditionell byggteknik¹.

Teamet bakom det vinnande bidraget

Norrköpings kommun har samarbetat med Innovationsmyndigheten Vinnova för att utveckla innovativa lösningar för att möte hållbarhetskraven i arkitektur och byggande när staden nu växer. Man ser ett behov av att vara en drivande aktör i en lokal omställning till ett hållbart byggande.

Bedömningskriterierna i tävlingen har varit arkitektoniska kvalitet, energianvändning, klimatavtryck, cirkulära processer, social hållbarhet, överkomlig slutkostnad, innovationer och utvecklingsbarhet.

Tävlingsbidraget Ramverk vinner i konkurrens med fem andra finalister som godkänts för bedömning av juryn, som bestod av en sammansatt grupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret i Norrköping, Sveriges arkitekter, Chalmers Tekniska högskola och Högskolan i Halmstad.

Vinnande teamets tidigare klimatsmarta bostadsprojekt - Pilspetsen

Första flerbostadshuset i trä i Trelleborg

Läs om projektet här

Arkitekturen i tävlingsbidraget bygger på en kombination av hårda och mjuka värden och omslutande fasader i kvarteret är klädda i plåt med karakteristiska inramade fönsterpartier, medan det på den upphöjda innergården skapas en varmare och mer ombonad hemmakänsla för de boende tack vare träfasader och stolpade träbalkonger.

– I kvarteret möter Inre hamnens industriarv framtidens hållbara bostäder. Här introducerar vi ”felles”-konceptet till det urbana stadskvarteret. Tillsammans med funktioner som bokaler och gemensam verkstad tror vi att det kommer skapa en dynamisk och socialt hållbar miljö, säger Joakim Kaminsky, VD för Kaminsky Arkitektu

Miljömärkta flerfamiljshus med lågt klimatavtryck

Ett lågt klimatavtryck och god projektekonomi är vad som genomsyrar kvarteret Fågelporten

Se projektet

1: Källa: ”Referensvärden för klimatpåverkan” (Malmqvist, T., Borgström, J.& Erlandsson, M. (2021). Stockholm: KTH)