Moelvens division byggsystem består av affärsområden limträ och byggmoduler.

Våra företag erbjuder modulbyggnader och bärande strukturer i galler för projekt- och entreprenörkunder, främst i Norge och Sverige. Affärsområden är marknadsledande inom sina segment.

Divisionen har för avsikt att utveckla koncept och system tillsammans med våra kunder och experter inom arkitektur, design och konstruktion. Våra produkter är flexibla och miljövänliga alternativ.

Företag i division byggsystem

Moelvens limträ produceras av Moelven Töreboda AB, av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

Här hittar du information om Moelven Töreboda AB.

Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Vi är en stark aktör på en växande marknad och en viktig del av Moelvenkoncernen. Vi utvecklar kontinuerligt våra produktionsanläggningar så att vi har den senaste produktionstekniken.

Här hittar du information om Moelven Byggmodul AB.

Spara miljön med industriell produktionsprocess

Om du väljer en industriell byggprocess sparar du både tid och miljö, jämfört med traditionell rymdbyggnad, med färre transporter till byggarbetsplatser och smartare användning av råvarorna.