SÄBO, vård- och omsorgsboenden

Vård- och omsorgsboenden såsom Särskilt boende för äldre (äldreboenden) och trygghetsboenden är byggnader där Moelvens byggsystem med moduler i trä ger många fördelar. Prefabricerade modulhus gör det enkelt att på kort tid få tillgång till nya ändamålsenliga lokaler. Det är miljövänligt, ekonomiskt och tryggt för kommun eller ägare samt brukare.

 

Moelvens utförande bygger på långvarig dialog med erfarna vårdgivare och förvaltare. Vi har över tiden fördjupat oss i de specifika krav som ställs inom området och kan erbjuda beprövade system som vi vet fungerar.

En modullösning från oss innebär förutsägbar ekonomi. Vi lämnar alltid fasta priser på hela byggnationen. Du som kund slipper oron för spruckna kalkyler och kan känna trygghet kring ekonomin.

Våra moduler kommer färdiga målade och med golvmattor lagda. Byggnaderna är klara redan när modulerna anländer till montageplatsen. Detsamma gäller montering av tvättställ, toaletter och köksinredning. Installationer med El, vatten och ventilation är klart.

Vid önskemål levereras även möbler och specialinredning.

 

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet är vägledande i våra projekt. Stommen är alltid i det förnyelsebara byg­gnadsmaterialet trä medan fasadmaterialet kan anpassas efter dina önskemål. Tack vare det in­dustriella byggsyste­met är modulerna färdig­ställda från fabrik. Sedan transporteras modulerna och lyftas på plats. Därmed minimeras transporter och störningar i den omkringliggande miljön under uppförande.

Bygga med moduler kännetecknas av effektiva plan­lösningar, en hållbar arkitektur samt ett rationellt byggsystem.

Läs mer om industriellt byggande

 

 

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här

 

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Hanna Sundberg
Hanna Sundberg Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 66
SÄBO, vård- och omsorgsboenden

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Therese Anhammer
Therese Anhammer Projektutvecklare Bostad Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 52
Hanna Sundberg
Hanna Sundberg Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 66