SÄBO, vård- och omsorgsboenden

Vård- och omsorgsboenden såsom Särskilt boende för äldre (äldreboenden) och trygghetsboenden är byggnader där Moelvens byggsystem med moduler i trä ger många fördelar. Industriellt byggda vårdboenden gör det enkelt att på kort tid få tillgång till nya ändamålsenliga lokaler. Det är miljövänligt, ekonomiskt och tryggt för kommun eller ägare såväl som för brukare.

Bygga nytt omsorgsboende

Moelvens utförande bygger på långvarig dialog med erfarna vårdgivare och förvaltare. Vi har över tiden fördjupat oss i de specifika krav som ställs inom området för vård och äldreomsorg och kan erbjuda beprövade system som vi vet fungerar.

Att bygga med moduler kännetecknas av effektiva plan­lösningar och ett rationellt byggsystem. Men det finns även stor flexibilitet och möjligheter att skapa unika byggnader rent arkitektoniskt om du "vågar tänka innanför boxen".

En modullösning från oss innebär förutsägbar ekonomi. Vi lämnar alltid fasta priser på hela byggnationen. Du som kund slipper oron för spruckna kalkyler och kan känna trygghet kring ekonomin.

Vår industriella process innebär att vi projekterar helt klart innan produktionen vilket leder till minimalt med ÄTA-kostnader.

Byggnaderna är klara redan när modulerna anländer till montageplatsen, inklusive fast inredning och vid önskemål även möbler och specialinredning anpassad för omsorgsverksamheten.

Vi har lång erfarenhet av modulbyggda vårdbostäder. Du som kund får bäst resultat när vi får vara med redan tidigt i byggprocessen och vi tillsammans kan planera projektet utifrån vår välbeprövade tekniska plattform. Vi sitter gärna med i planeringen och med er arkitekt för att få till en så bra produkt som möjligt, både arkitektoniskt och rationellt för industriell produktion.

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet är vägledande i våra projekt. Stommen är alltid i det förnyelsebara byg­gnadsmaterialet trä medan fasadmaterialet kan anpassas efter dina önskemål och vi på Moelven Byggmodul AB har lång erfarenhet av olika miljöcertifieringar av byggnader.

Tack vare det in­dustriella byggsyste­met är modulerna färdig­ställda från fabrik minimeras dessutom transporter och störningar i den närmiljön under uppförandet.

 

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här
SÄBO, vård- och omsorgsboenden

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här

Kontakta oss

Hedwig Ulander
Hedwig Ulander Affärsutvecklingschef Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 87
Oliver Kling
Oliver Kling Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 59 94