När Odensbergskolan utanför Falköping nu ersätts med en ny blir det en modulbyggnad från Moelven Byggmodul AB. Modulerna, som tillverkats i skyddad miljö på fabrik var i stort sett färdiginredda och lyftes på plats under endast ett par dagar. Nu återstår en del efterarbete på plats, men redan till påsk är skolan inflyttningsklar.

Modulbyggande är en hållbar byggmetod

Användning av ett klimatsmart stommaterial i trä, minimalt byggavfall och kort byggtid är några av de faktorer som gör vår industriella byggmetod gynnsam ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Metoden som tar ansvar och tänker på nästa generation

Odensbergsskolan är en F-6 skola för 120 elever med en yta på cirka 1 100 kvadratmeter. Totalentreprenör är Expandia och Link arkitektur står för utformningen. Förutom ordentligt med lärosalar och grupprum, har den nya skolan en bättre struktur med gemensamma utrymmen för både skola och fritidsverksamhet, berättar Björn Stenström, samordnare på barn- & utbildningen i Falköpings kommun.

- För våra elever och lärares del så möter den nya skolan mycket bättre upp mot dagens behov av lärmiljöer, säger Björn. 

Skolmodulerna är tillverkade i Moelven Byggmoduls fabrik i Torsby, där färdigställandegraden är hög och all inredning, så som mattor på golv, målade väggar, rör, el och ventilation förberett. Det är bara hopkoppling av systemen som är kvar när man monterat modulerna på byggplats. Förutom att en torr och fin produktionsmiljö möjliggör även den industriella modultillverkningen att den totala byggtiden minskas rejält. Samtidigt med produktionen i fabrik har Moelvens montörer kunnat färdigställa grunden på byggplats. Ett år efter att arkitekten suttit med ritningarna står skolan på plats.

- Eftersom det här projektet i stort sett innebär förproduktion av själva huskroppen på annan ort kändes det lite overkligt att efter bara 2 dagar se att skolbyggnaden tog form. Eluttag, innerdörrar, ja otroligt mycket var på plats redan när delarna kom på lastbilarna. Det satt till och med whiteboards på lärosalsväggarna, säger Björn Stenström.

Har du en fråga om skolbyggnation?

Genom att fylla i dina kontaktuppgifter i skemat över samtycker du till att Moelven kan behandla informationen som tillhandahålls enligt vår policy för behandling av personuppgifter.