Nyhetsarkiv

Filtrera
Hur mycket hus går det att få ut av en viss skogsyta?

Hur mycket hus går det att få ut av en viss skogsyta?

Den frågan försöker Tecnalia, en spansk motsvarighet till Research Institutes of Sweden (RISE), besvara i forskningsprojektet Basajaun. Till sin hjälp har de Sveriges äldsta limträtillverkare, Moelven Töreboda.

Läs mer
Enligt arkitekt Bård Sverre Solem ger trähus snabbare miljövinster

Enligt arkitekt Bård Sverre Solem ger trähus snabbare miljövinster

I Sverige sätts ofta likhetstecken mellan energisnåla och miljöeffektiva byggnader. Och det stämmer så klart att ett hus som behöver lite energi för t ex uppvärmning är bra för miljön. Men är låg drift verkligen det effektivaste sättet att minska miljöpåverkan? Inte enligt arkitekt Bård Sverre Solem på Eggen Arkitekter i Norge. Han menar att den största miljövinsten finns i att välja byggmaterial som genererar låga koldioxidutsläpp redan när de produceras, som t ex trä.

Läs mer
Undersökning visar att trä ger billigare bostäder

Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda. Vad är hållbarhet för dig?

– Att nyttja våra resurser och välja hållbara material som kan användas över tid – utan att ge avkall på miljön. Jag tycker det är viktigt att vara sparsam med de tillgångar vi har. Det betyder att även om materialet är hållbart så ska förbrukningen optimeras. Det ger ytterligare hållbarhet och troligtvis även förbättrad lönsamhet.

Läs mer
Undersökning visar att trä ger billigare bostäder

Undersökning visar att trä ger billigare bostäder

I nummer 3/2019 av branschtidningen Betong konstaterades att det är billigare att bygga bostäder i trästomme än med betongstomme. Granskningen av kostnaderna gjordes med hjälp av siffror från Statistiska Centralbyrån. I artikeln undersöktes också orsaken till prisskillnaderna.

Läs mer
Kvarteret Eken

Kvarteret Eken

Sveriges vackraste trähus? I kvarteret Eken i centrala Mariestad bygger det kommunala bostadsbolaget Mariehus ett sjuvåningshus med limträkonstruktion från Moelven Töreboda. Och kön till de 31 lägenheterna är lång. − Många pratar redan om det som Mariestads, ja kanske Sveriges, vackraste trähus, säger Jari Lalli, vd på Mariehus.

Läs mer
Magne Vikøren

Magne Vikøren

Under de senaste åren har samarbetat inom Moelven-koncernen intensifierats, något som stärker både delarna och helheten. − Moelven Törebodas byggsystem Trä8 är ett exempel på en innovation som utvecklar hela koncernen, säger Magne Vikøren, Moelvens kommunikationsdirektör.

Läs mer
Nadia Dallaji

Acoustic research Nadia

Ny forskning utvecklar Trä8 Sedan ett år är doktoranden Nadia Dallaji anställd på Moelven Töreboda för att forska på akustiken i byggsystemet Trä8. − Det är en stor fördel att kunna göra den här forskningen i en konkret företagsmiljö, säger Nadia Dallaji.

Läs mer
Marie Riarbäck

Hållbar framtid

Vad betyder det för dig att bygga en hållbar framtid i trä?

Läs mer
Vi ska bygga mer med mindre

Vi ska bygga mer med mindre

För att nå klimatmålen måste vi bygga mer i trä, men samtidigt ska vi använda så lite material som möjligt.

Läs mer
Sverige vill bygga i limträ

Sverige vill bygga i limträ

Allt fler i den svenska byggbranschen vill bygga i limträ. Det visar en ny undersökning som Svenskt Trä genomfört. − Undersökningen ger oss limträproducenter anledning att vara optimistiska, säger Moelven Törebodas vd Johan Åhlén.

Läs mer