Den frågan försöker Tecnalia, en spansk motsvarighet till Research Institutes of Sweden (RISE), besvara i forskningsprojektet Basajaun. Till sin hjälp har de Sveriges äldsta limträtillverkare, Moelven Töreboda.

Basajuan är ett EU-finansierat forskningsprojekt som beräknas pågå under tre år. Syftet är att undersöka hur mycket husstomme det går att få ut av en bestämd skogsareal. Och att utreda hur mycket av övrigt trämaterial från samma plats som går att använda till andra delar än stommen – t ex. till isolering.

– Att vi blev kontaktade beror nog på att Moelvens limträverksamhet – i både Sverige och Norge – deltagit i flera andra forskningsprojekt, men också för att vi har byggt uppmärksammade flervåningshus i limträ, bland annat världens högsta trähus, Mjøstårnet i Norge. Det har gett ringar på vattnet – och vi har fått ett rykte för att besitta en viss kompetens, säger Johan Åhlén, VD Moelven Töreboda.

I Basajaun-projektet kommer det att byggas två huskroppar – en i Frankrike och en i Finland. Moelven Töreboda kommer att producera det limträ som behövs och bidra med kunskap.

– Vi ska se till att det blir en rationell och bra konstruktion, med hög prestanda inom områden som svikt, vibrationer, akustik och brand.

Johan Åhlén hoppas att studien kan innebära ett skutt framåt för både Moelven Töreboda och svensk träbyggnadsindustri. 

– Det är viktigt att hänga med i utvecklingen och bidra. När studien är slutförd om tre år kommer vi att kunna ta del av viktig forskning på europeisk nivå. Det kan vi sedan para med vad vi lärt oss här i Sverige. För Moelven Töreboda är jag övertygad om att det kommer att innebära ytterligare ett lyft för Trä8, vårt klimatsmarta byggsystem för höga hus.