Sedan ett år har Moelven Töreboda två doktorander anställda som forskar på Moelven Törebodas byggsystem Trä8. − För mig ger det en möjlighet att vara med och utveckla framtidens hållbara byggande, säger Shamnat Thajudeen, en av doktoranderna.

De två forskningsprojekten som startade i oktober 2017 ska pågå i fem respektive tre år och ingår i företagsforskarskolan Prowood och det europeiska initiativet Acoutect
− Det är forskning som kommer att ta vårt egenutvecklade byggsystem Trä8 till nya höjder, säger Moelven Törebodas vd Johan Åhlén.
De två doktorander som anställs på Moelven Töreboda under projekttiden är Nadia Dallaji och Shamnath Thajudeen. Nadia Dallaji har en bakgrund inom akustik och hennes forskningsprojekt handlar bland annat om att undersöka stegljud i de lägre frekvenserna i träbyggnader.
− Målet är att vi ska kunna få ännu bättre akustik i höga hus byggda med Trä8, utan att göra konstruktionen tyngre eller att kompromissa med det miljömässigt hållbara byggandet, säger hon.
Syftet med Shamnath Thajudeens forskning är att utveckla Trä8 ytterligare vad gäller att kombinera unika lösningar med effektiva processer.
− Huvudmålet är att utveckla standardiseringar utifrån en plattformsstrategi och samtidigt kunna erbjuda kundanpassade lösningar, säger han.

Doktorand Shamnath Thajudeen

Fakta

Företagsforskarskolan Prowood är en gemensam satsning av Tekniska Högskolan vid Jönköpings Universitet, Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen och en rad företag.

Forsknings- och utbildningsprojektet Acoutect är ett samarbete mellan 12 europeiska universitet och utvecklingsorienterade företag, däribland Chalmers Tekniska Högskola och Eindhovens Tekniska Högskola, och finansieras med EU-medel.