För att nå klimatmålen måste vi bygga mer i trä, men samtidigt ska vi använda så lite material som möjligt.

– Vi ska bygga miljövänligt, klimatsmart och hållbart, och då gäller det att inte överkonsumera våra naturresurser, säger Johan Åhlén, vd för världens äldsta limträfabrik, Moelven Töreboda.

På fabriken konstrueras och produceras bärande träkonstruktioner som till exempel kan användas i idrottshallar, broar, lägenheter och höghus. När vi bygger i trä flyttar vi kollagringen från skogen in i byggnaden som fortsätter att lagra koldioxiden så länge den står.

–Med hjälp av slimmade och genomtänkta konstruktioner och andra tekniska lösningar kan vi också använda minsta möjliga mängd material och på så sätt undvika att slösa med naturresurserna, säger Johan Åhlén.

Mjøstårnet i Ringsaker är ett exempel på det. Världens högsta trähus består nämligen av limträ i pelare, balkar och diagonaler, vilket ger en stark och lätt huvudkonstruktion. Hisschakten är tillverkade av massivt trä, medan de sju översta våningarna i byggnaden består av betong för att tillföra vikt och minska rörelserna vid kraftig vind. När vi väljer rätt material på rätt plats blir byggnaden mer resurseffektiv.

Mjøstårnet

Här lyfts limträkonstruktionerna till Mjøstårnet på plats. Foto: Moelven

Genom att bygga mer i trä kan vi minska utsläppen av växthusgaser som uppstår när vi använder icke förnybara material. Men den största effekten får vi kanske av att fokusera på vad som kan ge det bästa slutresultatet?

– Vi vill gärna använda trä överallt, men vi är inte rädda för att kombinera det med stål och betong om det ger bäst resultat, säger Johan Åhlén.

Ett annat exempel på en sådan kombination är Ulls hus, den nya huvudbyggnaden vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, som till största delen är byggd i trä, men som även innehåller en del stål och betong. För Moelven är det viktigaste att inte använda mer resurser än vad som behövs.

– Vi måste tänka så i dag, både privat och professionellt. Det gäller både när vi ska välja vad vi ska äta, vart och när vi ska åka på semester och hur vi ska bygga med trä, säger Johan Åhlén. 

×

Den nya huvudbyggnaden vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Ulls hus, kombinerar både trä, stål och betong. Foto: Moelven