– Att nyttja våra resurser och välja hållbara material som kan användas över tid – utan att ge avkall på miljön. Jag tycker det är viktigt att vara sparsam med de tillgångar vi har. Det betyder att även om materialet är hållbart så ska förbrukningen optimeras. Det ger ytterligare hållbarhet och troligtvis även förbättrad lönsamhet.

Du har en bakgrund från Volvo Personvagnar och SCA Packaging som senare blev DS Smith, varför bytte du bransch?

– För det första har Moelven i Töreboda ett gott rykte, det är en bra arbetsplats. Men jag gillar också limträ och trä i allmänhet. Det är hållbart, anses av många som exklusivt och efterfrågas mer och mer. Framtidsutsikterna ser ljusa ut, helt enkelt.