I Sverige sätts ofta likhetstecken mellan energisnåla och miljöeffektiva byggnader. Och det stämmer så klart att ett hus som behöver lite energi för t ex uppvärmning är bra för miljön. Men är låg drift verkligen det effektivaste sättet att minska miljöpåverkan? Inte enligt arkitekt Bård Sverre Solem på Eggen Arkitekter i Norge. Han menar att den största miljövinsten finns i att välja byggmaterial som genererar låga koldioxidutsläpp redan när de produceras, som t ex trä.

Det låter kanske logiskt att materialvalet påverkar hur miljöeffektiv en byggnad blir, men Bård Sverre Solem har gjort flera studier som faktiskt bevisar hur det ligger till.

– Den första var i samband med att vi byggde en skola i Trondheim. Uppdragsgivarna bad oss att beräkna koldioxidavtrycket och välja de bästa miljölösningarna, både vad gäller materialanvändning och energiförbrukning.

Sedan dess har Bård Sverre Solem varit inblandad i flera projekt som bekräftar resultaten från Trondheim.

– Det går snabbare att räkna hem miljövinsten med låga utsläpp i produktionen av byggmaterialen, än att fokusera på driftförbrukningen när huset är färdigbyggt. För ett energisnålt hus kan det ta 34 år att komma upp i samma positiva miljöeffekt som ett hus av trä, berättar han.

Så hur ska vi då tänka för att bygga så framtidssäkert och miljöeffektivt som möjligt?

– Dels reducera utsläppen vid produktionen, men också minska materialåtgången eller välja ett annat material med lägre utsläpp. Då får vi en vinst på en gång, det vill säga vi hindrar utsläpp som annars hade haft en negativ miljöpåverkan. Jag tror också att vi kan vinna på att göra flexibla byggnader – så att de kan byggas om och anpassas till andra användningsområden i framtiden. Det handlar om att ta vara på de resurser vi redan har och använda dem både sparsamt och klokt.