Nyhetsarkiv

Filtrera
Sveriges första gaslastbil

Kan minska antalet turer med 20 procent

Transporter är en av de största källorna till koldioxidutsläpp inom Moelven. För våra kunder ger färre och större transpor mer hållbara produkter. Utbyggnaden av infrastrukturen för modulbaserade fordonståg och tankning av biogas bidrar också till att göra Moelvens transporter mer hållbara.

Läs mer

Hållbarhet börjar i skogen

Större andel certifierade skogsägare och utbildningssatsningar för mer skonsam avverkning. Det är två satsningar som Moelven Skog gjort i strävan efter att förstärka Moelvens hållbarhetsarbete - i hela värdekedjan, från planta till panelväggar.

Läs mer

Vad används trädet till?

Moelven lever av att förvalta en förnybar naturresurs, och vi är skyldiga att göra det på bästa möjliga sätt. Genom att använda trädets olika delar till det de passar bäst för och låta restråvaran gå till framställning av bland annat pellets och biobränsle, nyttjar vi skogens resurser maximalt.

Läs mer
Sannafältet sportcenter och Thoma Johansson

Thomas har räknat på konstruktionen till Sannafältets sportcenter

Just nu byggs Karlstads nya sportcenter: Sannafältet. Thomas Johansson är konstruktör hos Moelven Töreboda och är den som räknat fram konstruktionen för Sannafältets sportcenter.

Läs mer
Foto: Natalie Greppi

3D-printad stol i biokomposit

Med sågspån från Moelven Notnäs Ransby, avdelning Ransby, kan man göra mycket. Malin Fleens stol är ett exempel på hur en spillprodukt kan förlänga sin livslängd genom att, med ny teknik och innovation, byta skepnad.

Läs mer
Foto: Paper Province

3D-printad kajak i biokomposit

Att hitta nya sätta att utveckla sina produkter och idéer var något som Pelle Stafshede anammade när han bestämde sig för att frångå traditionella tillverkningsmetoder och istället vände blicken mot additiv tillverkning - i biokomposit.

Läs mer

Sågspån från Moelven får nytt liv

Att stötta nytänk och hitta nya sätt att ta tillvara restprodukter är två saker Moelven gärna bidrar till - The Wood Region är precis ett sådant projekt som gör det möjligt.

Läs mer

Digitala lösningar ska spara energi

Varje år har Moelvens produktionsanläggningar i Sverige en energianvändning som motsvarar 22600 medelhushåll. Men vad används energin till?

Läs mer
bild på tre personer med säkerhetskläder

Många vägar till Moelven

Moelven är beroende av duktiga och engagerade medarbetare för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. I de samhällen där vi verkar samarbetar vi med olika utbildningsinstanser, myndigheter och kompetenshöjande insatser för att locka till oss den arbetskraft vi behöver.

Läs mer
Akzo Nobel

Hållbar limleverantör

På Akzo Nobels limfabrik i Kristinehamn ligger fokus på hållbara produkter med låga utsläpp. Limmet används i Moelvens tillverkning av plywoodskivor och limträ.

Läs mer