Allt fler i den svenska byggbranschen vill bygga i limträ. Det visar en ny undersökning som Svenskt Trä genomfört. − Undersökningen ger oss limträproducenter anledning att vara optimistiska, säger Moelven Törebodas vd Johan Åhlén.

Det är 1000 personer i byggbranschen som deltagit i undersökningen och svarat på frågor om material och byggnation. En liknande undersökning genomfördes 2015 och då svarade 38 procent att de ville se ett utökat användande av limträ som stommaterial. Motsvarande siffra 2018 är hela 71 procent.
− Det är en mycket kraftig ökning från en nivå som var relativt hög redan för tre år sedan. Att en tydlig majoritet i byggbranschen nu vill bygga mer i limträ innebär ett rejält genombrott för limträproducenterna, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Utvecklade konceptlösningar

Orsakerna bakom ökningen är flera, också utöver materialets positiva egenskaper. För Moelven Törebodas del framhåller Johan Åhlén företagets kundsupport och olika typer av service och tjänster, till exempel lagerbalksprogrammet som gör det enklare att dimensionsberäkna, plus att man har effektiva koncept- och systemlösningar.
− Vi utvecklar både processer och produkter och erbjuder allt mer förädlade tjänster och lösningar Vårt egenutvecklade byggsystem Trä8 är till exempel ett av branschens mest moderna system.

Mest miljövänligt

Många uppger också att limträ är det material som är enklast att kalkylera och prissätta (29 procent, jämfört med 13 och 10 procent för betong respektive stål). Naturligtvis är även kopplingen till miljöfrågan stark. 78 procent i undersökningen anser att limträ är det mest miljövänliga alternativet.
− Genom att använda limträ som konstruktionsmaterial går det att kombinera spännande arkitektur med minskade klimatavtryck, något som blir allt viktigare för alla, men inte minst för den unga generationen. I undersökningen uppger också 45 procent att det är förknippat med hög status att jobba med limträ, säger Johan Fröbel.