Moelven Töreboda fortsätter att rekrytera och växa. Två av de nya är Stina Åkesson, civilingenjör från Chalmers och Louise Karlsson, designingenjör från Högskolan i Skövde. Vi ringde upp dem för en pratstund.

Stina Åkesson

Vad har du för bakgrund och vad jobbar du med?

− Jag är uppvuxen i Mariestad och bodde där fram tills efter studenten då jag flyttade till Göteborg. Jag läste väg- och vattenbyggnad på Chalmers med masterinriktning mot byggnadskonstruktion. Jag blev klar med min utbildning nu i våras och har sedan dess jobbat som konstruktör hos Moelven Töreboda.

Stina Åkesson Civilingenjör från Chalmers

Varför valde du Moelven?

− Det började med att jag letade sommarjobb medan jag fortfarande pluggade. Jag blev tipsad om Moelven Töreboda och så fick jag möjlighet att jobba på projektavdelningen med rådgivningstjänsten två somrar. Efter det skrev jag även mitt examensarbete här och är nu anställd ”på riktigt”. Jag lärde mig otroligt mycket under mina somrar här och det väckte intresse för att lära mer om att bygga i trä. Det är spännande att följa utvecklingen och få vara del i processen.

Vad betyder det för dig att bygga en hållbar framtid i trä?

− Negativ klimatpåverkan drabbar oss alla, så att välja trä gynnar därför inte bara människorna i direkt anslutning till konstruktionen utan på ett sätt mänskligheten i stort. Det känns bra att vara del av en positiv utveckling, för om vi inte bygger hållbart kommer vi ju snart inte ha någon framtid alls.

 

Louise Karlsson

Vad har du för bakgrund och vad jobbar du med?

− Jag är utbildad designingenjör vid Högskolan i Skövde, var klar juni 2018. Nu är jag anställd av Moelven Industrier AB som en del av deras nystartade traineeprogram som pågår i totalt 18 månader. Jag är placerad i Töreboda och jobbar med projektledning. Traineeprogrammet möjliggör ytterligare kompetensutveckling och att få se hela värdekedjan från skog till slutprodukt, även om jag i Töreboda jobbar specifikt med limträ.

Varför valde du Moelven?

− Moelven verkade vara en arbetsgivare med stora möjligheter till kompetensutveckling och varierande arbetsuppgifter. Och sedan jobbar ju företaget med ett fantastiskt framtidsmaterial gällande miljö och hållbarhet! Trä är ett spännande material och miljö- och konstruktionsfördelarna med trä och klimatsmart byggande känns väldigt aktuellt. Moelven erbjöd också en lockande möjlighet i och med traineeprogrammet, där det finns möjlighet att få en bred inblick i företaget och att knyta stora kontaktnät mellan olika enheter. De olika verksamheterna gör att det finns mycket kompetens med olika erfarenheter i hela värdekedjan.

Vad betyder det för dig att bygga en hållbar framtid i trä?

− För mig handlar det om ett levande material med otroliga möjligheter inom klimatsmart byggande, att det går att skapa ett stort mervärde av närproducerade resurser med minimal klimatpåverkan. Det tror jag är framtiden. Att bygga en hållbar framtid i trä tror jag även kommer innebära att man kommer behöva utmana normer och bredda synsättet för vad som går att åstadkomma med trä för att övertyga omgivningen om materialets möjligheter.