Frostaliden i Skövde är en av Sveriges största stadsdelar i trä. Här har Götenehus byggt två sjuvåningshus med Moelven Törebodas egenutvecklade byggsystem Trä8. Det är ett klimatsmart och effektivt byggsätt som ger stor frihet åt arkitekten och bra inomhusmiljö åt de boende. Se på filmen om Frostaliden här.