Ny forskning utvecklar Trä8 Sedan ett år är doktoranden Nadia Dallaji anställd på Moelven Töreboda för att forska på akustiken i byggsystemet Trä8. − Det är en stor fördel att kunna göra den här forskningen i en konkret företagsmiljö, säger Nadia Dallaji.

Nadia Dallaji

Nadja Dallajis arbete ingår i forsknings- och utbildningsprojektet Acoutect, som är ett samarbete mellan europeiska universitet, forskningsmiljöer och företag. Hon har en bakgrund inom akustik och syftet med hennes forskningsprojekt är att undersöka stegljud i de lägre frekvenserna i träbyggnader, med fokus på Moelven Törebodas system Trä8.
   − Jag har hittills inventerat kunskapsläget och sammanställt data i en teknisk rapport där jag också presenterar en viktig information att tänka på när man bygger med Trä8, säger Nadia Dallaji.

Nästa steg som nu påbörjats är att undersöka hur så kallade TMD-lösningar (Tune Mass Damper) kan användas med Trä8. TMD handlar om att kontrollera vibrationer i konstruktioner med stor spännvidd och används bland annat i områden med jordbävningsrisk.
   − Då adderar man massa ovanpå en byggnad, men vi kommer att testa att använda lösningen på golven för att kontrollera och reducera vibrationerna, säger Nadia Dallaji.

Hennes forskning har väckt internationellt intresse, inte minst inom Acoutect eftersom det är den enda forskningen inom ramen för projektet som genomförs tillsammans och på plats på ett företag.
   − Det tillför förstås en viktig praktisk och konkret aspekt. Målet är att vi ska kunna få ännu bättre akustik i höga hus byggda med Trä8, utan att göra konstruktionen tyngre eller att kompromissa med det miljömässigt hållbara byggandet, säger Nadia Dallaji.