Vårdlokaler

Modulbyggnader till sjukhus, vårdcentraler eller andra vårdlokaler har länge varit en av Moelven Byggmoduls paradgrenar. Det flexibla byggsystemet passar bra för både tillfälliga lokaler under en ombyggnad som för permanenta vårdlokaler. Den breda kompetensen och erfarenheten i företaget gör att vi har kapacitet att implementera projektspecifik inredning och avancerad sjukvårdsutrustning. 

Hudik_600x381.jpg

Bygga innebär ofta störningar och avbrott i verksamheten för dig. Normala arbetsytor förvandlas till en byggarbetsplats och de dagliga sysslorna störs av hantverkare och högljudda maskiner.

Med en modulbyggnad där merparten av arbetena slutförs i fabriken återstår bara själva montagearbetet av modulerna till en färdig byggnad och störningarna inskränker sig till ett minimum.

 

En modullösning från oss innebär förutsägbar ekonomi. Vi lämnar alltid fasta priser på hela byggnationen. Du som kund slipper oron för spruckna kalkyler och kan känna trygghet kring ekonomin.

Våra moduler kommer alltid färdiga med inredning, målade och med golvmattor lagda. Detsamma gäller för installationer i största möjliga utsträckning.

Men även om våra byggnader grundar sig på standard koncept så är flexibiliteten i planlösning, exteriör, utföranden och val av material stora.

 

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet är vägledande i våra projekt. Stommen är alltid i det förnyelsebara byg­gnadsmaterialet trä medan fasadmaterialet kan anpassas efter dina önskemål.

Tack vare det in­dustriella byggsyste­met är modulerna färdig­ställda från fabrik. Sedan transporteras modulerna, lyfts på plats på grunden och görs klara till färdig byggnad. Därmed minimeras transporter och störningar i den omkringliggande miljön under uppförande.

Bygga med moduler kännetecknas av effektiva plan­lösningar, en hållbar arkitektur samt ett rationellt byggsystem.

Läs mer om industriellt byggande

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här

Kontakta oss

Tomas Augustsson
Tomas Augustsson Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13
Vårdlokaler

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Dessutom efterfrågas våra miljöcertifierade byggnader i allt högre utsträckning, där byggnadernas miljöpåverkan godkänts av tredje part, såsom Svanenmärkning eller Miljöbyggnad Guld eller Silver.

Läs mer här

Kontakta oss

Tomas Augustsson
Tomas Augustsson Projektutvecklare Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13